Idémaskinen


The Kite Turbine

Posted in Energiteknik av Robert Wensman på 26 mars 2011
Tags: , ,

Since this is the first post of this free technology project in english, I will summarize its purpose and the progress so far as well as describing the new improved generation software. Here are all posts on this topic, although up until now everything written on the topic is in Swedish.

Kite Turbine Overview:

A ”kite turbine” is a turbine whose blades are composed entirely out of soft or flexible materials. The blades raise themselves in the wind mainly because of their aerodynamic properties as opposed to the inherent stiffness of the materials themselves. The wind power generated is transmitted to the hub via cables.

These are some pictures of the latest kite turbine design, which will be explained in this particular post.

”Strength through softness”

The main purpose of the Kite Turbine is to increase solidity-per-weight ratio. The solidity of a turbine determines how large fraction of the sweep area that the blades cover. This means a larger part of the area can be covered using lighter building materials.

Some scientific reports support the evidence that a higher solidity could be beneficial for wind turbines. (more…)

Annonser

Historiens vingslag

Posted in Politik av Robert Wensman på 23 mars 2011

Frihet och solidaritet har aldrig någonsin stått i motsats till varandra, till skillnad från vad det etablerade samhället har velat få oss att tro.

Ibland kan en tillbakablick sätta nuet i perspektiv. Jag befinner mig i Malmens flygvapenmuseum i Linköping. I en mörk hall kan man blicka ut över forna decenniers krigsmaskiner. Det är i muséets nya avdelning som handlar om kalla kriget. Här kan man se den funktionella men något fula JA 37 Viggen, och den framåt-blickande och idealistiska Saab 35 Draken. Båda, var och en, uttryck för ett lands ambitioner och föreställningar genom tiden.

För att ge besökaren en bild av tidsandan som hör ihop med de olika maskinerna, så hade de inrett små rum i tidstypisk stil för 60-, 70- och 80-talen. Jag fastnar speciellt för 80-talsrummet. Jag känner igen den glansiga lädersoffan, och det vita, lite småborgerliga vitrinskåpet som var vanliga på den tiden. Min ungdom har tydligen redan blivit ett museieföremål. (more…)

Den svarta lådan talar alltid sanning

Posted in Uncategorized av Robert Wensman på 24 februari 2011

(följande artikel har tidigare publicerats här på Sourze)


Ur animation av flight 77:s färdbana, ritad och animerad av National Transportation Safety Board.

”Sammantaget pekar alla fakta, såväl flertalet vittnen som färdskrivaren, på att Flight 77 flög norr om bensinstationen. Detta betyder att Flight 77 omöjligen kan ha varit det plan som träffade Pentagon. Men vad var det då som träffade, och varför?”

Varje skicklig advokat
vet att hundratals vaga indicier väger lätt emot ett endaste hårt fakta. Ja, det kan rentav vara lämpligt att i slutpläderingen helt utesluta vaga bevis som egentligen bara förvillar jury och domare, och istället bara rikta in sig på de allra hårdaste bevis man kan hitta.Jag måste erkänna att jag under snart tio år har förhållit mig lätt tveksam till sanningsrörelsen. Att den officiella versionen inte stämmer är något jag tagit för möjligt, men kanske inte så sannolikt. För någon månad sedan var det något som fick mig att ändra uppfattning. I rökmolnet av indicier, suddiga foton och tvivel, så finns det nämligen bevis så hårda som de någonsin blir. Bevis för att något inte står rätt till i den officiella versionen.

För något år sedan släppte gruppen Pilots For 9/11 Truth dokumentärfilmen ”Pandora’s Black Box, Chapter Two”. Denna film tar upp händelserna kring attacken på Pentagon, och utgår ifrån två förmodat säkra informationskällor. Den första källan är 9/11-kommissionens officiella rapport som beskriver attacken på Pentagon, och omfattningen och karaktären på byggnadens skador. Den andra källan är information som hämtats ur Flight 77:s färdskrivare, det vill säga ”svarta låda”, och som sedan offentliggjorts via det nationella transportsäkerhetsverket (National Transportation Safety Board). Vad denna dokumentärfilm visar, är att dessa båda källor inte alls stämmer överrens med varandra, vilket bara kan betyda att någon av dem måste vara fel. (more…)

Att ta pulsen på världen

Posted in Uncategorized av Robert Wensman på 13 december 2010

I dagens mångfacetterade samhälle är det inte alltid så lätt att utläsa trender. Men alla som likt mig följer med i diskussioner på Internet har nog börjat få en uppfattning om att trender ofta tar sin form först på Internet, och först senare i massmedia.

Till exempel så följde jag USA:s ekonomiska kris under 2008, och nog fick man en bestämd känsla av att medierna låg åtminstone ett halvår efter i rapporteringen. När medierna började tala om recession, så hade olika oberoende video-bloggare talat om recession sedan minst ett halvår tillbaka, kanske mer. Följande graf från Google Trender visar att det snarare kan röra sig om upp till ett år tidigare:

(antalet sökningar överst, antalet relaterade nyhetsartiklar underst)

Google Trends, är ett verktyg som analyserar hur frekventa en viss sorts sökning har varit. En nyhet är att man nu även kan se aktiviteten i Google News  om ett visst ämne. Google News publicerar artiklar från olika tidningar världen över, och får sägas vara representativt för de traditionella medierna. Man får anta att sökningar på Google på ett ungefär motsvarar aktiviteten på nätet i övrigt. (more…)

Open letter to Peter Joseph, Jacque Fresco and the Zeitgeistmovement

In this letter I will state verifiable and indisputable facts that I believe to be relevant to the Zeitgeist movement. I will later discuss the implications this would have for the Venus project in particular.

My name is Robert Wensman and I am a computer scientist located in Sweden. I came to know about the Zeitgeist movement in 2008, in the midst of the financial crisis, and this movement has in a deep way influenced my view of the world. In particular by pointing out the inherent flaws of our financial systems, and giving inspiration in how we could create a completely new system.

Even though the view and beliefs of the Venus project resonate with my own vision for a better world, I have to say that there are some hard facts that the Zeitgeist movement seem oblivious to, in particular related to computer science and computational complexity and automated decision making, the methods of science and resilience on the top most level of society.

As a side note: When I was young I had ideas similar to some which can be found in the Venus project, in particular in regards to the automated production system, but as I started to study computer science and computational complexity I had to revise or even reject some of these Ideas. The purpose of this message is to share this insight, and at the end propose alternative ways of creating a resource based economy in the same spirit as the original one proposed by the Venus project, yet quite different. Now lets start with the first fact.

Fact 1:

Automated planning and optimization becomes exponentially more expensive in terms of computational resources as the size of the problem increases.

What does this mean? It simply means that if you want to automatically optimize the construction of a certain machine, artifact or system by using a computer, it becomes exponentially harder to do so as the complexity of what is being optimized is increased. (more…)

Om att ta pengar från de fattiga (del 3)

Posted in Uncategorized av Robert Wensman på 04 november 2010

”Ni har säkert hört det berättas om förut. Det börjar bli ett av de mest envisa diskussionsämnena på internet. Det handlar om våra pengar och vem som kontrollerar dem.”

Vi har tidigare pratat om hur det politiska etablissemanget fokuserar på skatt på arbete, vilket gynnar de redan rika. Vi har också pratat om marknadens inneboende krafter som också gynnar de kapitalstarka. Den här gången ska vi betrakta kronan på verket i detta system, vars enda syfte är att ta pengar från de fattiga, nämligen banksystemen.

Ni har säkert hört det berättas om förut. Det börjar bli ett av de mest envisa diskussionsämnena på internet. Det handlar om våra pengar och vem som kontrollerar dem. För om pengar ger makt, så måste man fråga sig vem som har rätten att skapa pengar i ett samhälle. Men vi börjar med att betrakta hur bankerna rent konkret tar pengar ifrån de fattiga. (more…)

Om att ta pengar från de fattiga (del 2)

Posted in Uncategorized av Robert Wensman på 04 november 2010

Redan Karl Marx pratade om hur kapitalet ansamlades hos de redan rika, men en kommunist har väl alltid fel, eller?

I förra delen av den här artikelserien pratade vi om hur både det politiska höger- och vänsteralternativet verkar för att ta pengar ifrån de fattiga genom förkrossande hög skatt på arbete, samtidigt som skatten på kapital är blygsam.

Men marknaden självt bidrar också till att pengar tas ifrån de fattiga och ansamlas hos de rika. Att rikedomen lättare samlas hos de som redan har pengar är egentligen bara en gammal sanning Karl Marx diskuterade. Men eftersom Karl Marx var kommunist, så måste ju allt han sagt vara fel, eller? Detta tycks i alla fall vara den rådande uppfattningen, då det idag inte längre pratas så mycket om detta. Det handlar om att tjäna pengar på att äga pengar, snarare än att arbeta och den som inte har några pengar, blir lätt förlorare. Detta sker på flera sätt. Det finns många sätt som fattiga tvingas betala mer för samma produkt eller tjänst, varför de blir ännu fattigare. Det enklaste exemplet på detta är att fattiga ofta har en högre månadskostnad för sitt boende, beroende på att de ofta bor i hyresrätt. (more…)

Om att ta pengar från de fattiga (del 1)

Posted in Uncategorized av Robert Wensman på 20 oktober 2010

(Följande artikel har även publicerats här på Sourze.)

Skatten på arbete har ingen annan funktion än att ta pengar ifrån redan fattiga – och ge till de som är ännu fattigare. Men hur vore det att beskatta de rika?

Jag är inte socialdemokrat, men i dessa tider är det svårt att inte tycka synd om dem. Utan att överdriva så kan man säga att det inte gick särskilt bra för Socialdemokraterna och det rödgröna blocket i valet. För första gången på decennier sitter en högerregering kvar i fler än en mandatperiod och till på köpet så har många av Socialdemokraternas tidigare väljare övergett dem till förmån till Sverigedemokraterna. Hur kunde det gå på det här sättet? Hur kunde väljarna överge det parti som en gång i tiden stod som garant för folkhemmet?

Efter år av socialdemokratiskt styre tidigare inser nog de flesta att Sverige går i en viss riktning, alldeles oavsett om det är en röd eller en blå regering som sitter vid makten. Människor känner detta i luften och på hur samhället ständigt blir lite fattigare och lite kallare. Det är som att vi alla sitter på ett skenande tåg och vi kan försöka bromsa utvecklingen, men inte stoppa den helt. Det är samhällets svaga som känner av detta och som nu har börjat leta efter nya alternativ. (more…)

”Peak allt”

Posted in Energiteknik,Politik av Robert Wensman på 09 oktober 2010
Tags:

Jag skulle vilja dela med mig av några filmer som handlar om slutet på vår era. Det kanske inte har undgått de flesta att höra om den så kallade ”peak oil”, det vill säga tanken om att oljeproduktionen till sist inte kommer att kunna öka i samma takt som efterfrågan, varpå en period av prisinstabilitet och dramatiskt höjda priser på olja kommer att följa.  Med tanke på att det mesta i vårt samhälle är beroende på olja, så skulle detta innebära en oerhört stor omställning.

Michael Ruppert är en före detta underrättelse agent som berättar om slutet på oljeperioden i sin film ”Collapse”:

http://www.disclose.tv/action/viewvideo/50078/Collapse__part_1_/

(more…)

Arbetslinjen, ett eko ifrån ett gånget sekel?

Posted in Direktdemokrati,Medborgarlön av Robert Wensman på 16 september 2010
Tags: , ,

Någon på Moderaternas valkampanj verkar ha tänkt till lite väl mycket:

Jag vet inte om bilden är fejkad, vilket jag dessvärre tror att den inte är. Men även om bilden inte är fejkad så  belyser ändå arbetslinjens grundtanke. Bilden råkar handla om Moderaterna, men arbetslinjen är något som förespråkas av samtliga riksdagspartier. (more…)

Nästa sida »