Idémaskinen


Virtuell landreform

Posted in Medborgarlön av Robert Wensman på 12 februari 2010
Tags: , ,

Naturresursdelning är att likna vid en virtuell landreform, där man delar upp värdet av naturresurserna, utan att för den skull dela upp naturresurserna rent fysiskt. Detta har stora likheter med hur aktiebolag fungerar, där ägandet av bolaget är uppdelat, samtidigt som fabrikerna och kontoren alltjämt förblir opåverkade av denna indelning.

Ibland när jag framför mina tankar kring naturresursdelning, så vill många jämföra det med landreform. Landreform har historiskt ofta handlat om att ge tillbaka odlingsmark som tagits i beslag av kolonial-makter, till fattiga bönder.

Även om man kan anse att det finns viss rättvisa i att fattiga ges möjlighet att försörja sig själva utan att vara beroende av storbönder, så väcker begreppet ”landreform” ofta ont blod med tanke på hur vissa landreformer genomförts rent historiskt. Zimbabwes president Robert Mugabe har till exempel chockerat världen med en våldsam jordereform som lett till att många vita jordbrukare mördades. Det plötsliga bytet av ägare, har också i detta fall lamslagit jordbruket då nya ägare tog över jordbruken i all hast, utan vare sig tillräcklig kunskap och resurser för att kunna bedriva ett effektivt jordbruk.

Samtidigt ska man minnas att det finns många mer positiva exempel på jordereform i historien. I Sverige har vi i historien haft en rad så kallade ”skiften”, där jordbruket kunde effektiviseras på olika sätt. Eller till exempel Finlands torparlag 1919 som gav torpare laglig rätt att köpa sitt torp och bli oberoende. Så att utifrån några enstaka våldsamma exempel dra alla former av jodreform över en kam, och göra ordet till ett skällsord vore att förneka vårt lands egen historia.

Men oavsett vad man tycker om landreformer av olika slag, så ska man ändå inte blanda ihop detta med den naturresursdelning som jag föreslår här. Skillnaden är att naturresursdelningen inte alls handlar om att rent fysiskt dela upp naturresurserna på något sätt. Det handlar inte om att dra nya gränser eller transportera runt råvaror. Det handlar bara om att dela upp värdet av naturresurserna, inte nödvändigtvis naturresurserna själva.

Detta är att jämföra med hur ett aktiebolag  fungerar. Jag kan köpa en viss andel av Volvos aktier, men det betyder inte för den skull att jag behöver åka och stycka av en liten hörna av Volvofabriken i Skövde, eller att en del av fabriken styckas upp med skär brännare och levereras hem till min dörr tillsammans med en anställd. Nä, det skulle ju ingen vänta sig. Vitsen med att vara ägare är just att få ta del av de vinster som kommer i form av utbetalningar, och för naturresursdelningen så handlar det om precis samma sak.

Att äga en del av Sveriges naturresurser betyder alltså inte att du måste bruka denna del själv. Men om någon annan vill använda din del, så måste det ske mot någon form av kompensation. I det system jag tänker mig kan varje person sätta sitt eget pris på en fri marknad, precis som när du säljer aktier.

Vad detta skapar är i själva verket bara en omfördelning av rikedom, från de som använder många resurser, till de som använder mindre. Detta skapar dessutom ett incitament att utnyttja alla resurser på ett så effektivt sätt som möjligt.

Vad det också skapar blir i praktiken en form av medborgarlön vars storlek beror på naturresursernas värde.  En medborgarlön av detta slag är kanske den enda som på sikt är politiskt möjlig, eftersom det är ett system för medborgarlön där ingen tvingas arbeta åt någon annan som bara åker snålskjuts.

Och vad är då syftet med detta? Det enda syftet med detta är rättvisa och frihet. Det vill säga att alla människor har rätt till en chans. Att alla har rätt till en plats i världen, oavsett om de är smarta, dumma, snälla eller själviska, och oavsett om någon arbetsgivare är intresserade av deras tjänster. Detta råkar också vara solidariskt, men motiveras inte nödvändigtvis utifrån solidaritet. Det handlar bara om vad man kan anse tillhör varje människa. Om inte detta är liberalismens kärna, så vet jag inte vad som är det.

Sammanfattningsvis kan man säga att ja, naturresursdelningen är att betrakta som en landreform, men en virtuell sådan och har därför mycket små likheter med de landreformer som hittills gjorts. Det är enklare att tänka på det som ett sätt att finansiera en medborgarlön.

Annonser

2 svar to 'Virtuell landreform'

Subscribe to comments with RSS eller TrackBack to 'Virtuell landreform'.

  1. mrperfect72 said,

    Man maaste alltsaa inte vaelja mellan pest eller kolera laengre… 🙂 Kanonbra.

  2. K2 said,

    Bravo


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: