Idémaskinen


”Debunking debunking for 911”

Posted in Politik av Robert Wensman på 12 april 2010
Tags:

Jag har hittat två filmer angående vad som hände den 11 september 2001 i WTC. Den första filmen visar en autentisk datorsimulation som kastar nytt ljus över händelserna.

Dessutom har följande hittills okända videoupptagning hittats, vilket visar händelserna ur en ny synvinkel. Detta tyder på att mycket av det som TV kanalerna visade kan ha varit videoredigerat.

Men skämt åsido, jag förströdde en sysslolös kväll med att surfa runt efter olika teorier om vad som egentligen fick tornen att kollapsa. Detta utvecklade sig till en spännande detektivhistoria med många olika argument för eller emot olika teorier om vad som egentligen hände. Den springande punkten är om huruvida planen ensamma kunde ha orsakat denna exceptionellt destruktiva kollaps av byggnaderna, eller om det finns skäl att misstänka att någon kunde ha placerat sprängämnen inuti byggnaderna. Den tekniska diskussionen kring hur kollapsen kunde ske, är i bästa Dan Brown stil, och man inser snart att det finns fler frågetecken och lösa spekulationer, än det finns vetenskapliga svar. Från båda sidor.

Vad som öppnat upp för denna debatt är att de officiella rapporterna angående tornens kollaps inte ger en fulltäckande förklaring av hur tornen egentligen kunde kollapsa på det sättet. Det finns en del hyfsade förklaringar till varför tornens överdel kunde börja rasa genom försvagningar i metallen orsakade av värme, men så vitt jag vet så har inte kollapsen i dess helhet kunnat förklaras under vetenskapliga former, vare sig genom datasimulation eller med tester med en skalmodell. Enligt de officiella rapporterna från FEMA och NIST så ska våningarna ha kollapsat som en ”trave med pankakor”, och sedan dragit med sig den yttre stålväggen. Men om detta verkligen kan förklara att byggnaden föll i en hastighet som motsvarar fritt fall, att alla våningsplan av betong fullständigt pulveriserades och att ingenting fanns kvar av byggnadens rejäla stålkärna är något som inte tycks ha utretts närmare. Ingen skyskrapa har någonsin tidigare kollapsat på det sättet, så det blir intressant att fråga sig varför just i det här fallet? Jag är uppriktigt nyfiken på den rent tekniska aspekten av detta.

För det finns nämligen en rad omständigheter som är konstiga och frågorna är många. Vad var det till exempel för smält metall som droppade ut genom fasaden på WTC straxt innan dess kollaps? Var det bara väldigt hett smält aluminium, eller någonting annat? Varför kunde man till exempel hitta små mikroskopiska kulor av järn i dammet från WTC? Enligt vissa ska sådana kulor endast kunna uppstå om små droppar från smält järn får stelna under sin flykt genom luften. Men för att smälta järn på det sättet krävs tempraturer mycket högre än vad som brinnande flygbränsle och kontorsmaterial kan åstadkomma. Och varför hittade man glödhet metall nere i bråtet efter WTC flera veckor efter kollapsen? Och var det verkligen nano-termit som hade hittats i dammresterna enligt den danske professorn Neils Harrit?

Samtidigt bollas det också fram och tillbaka med olika förklaringar. Det förekommer bilder på snedskurna balkar i bråtet efter WTC, som vissa menar på är bevis på att det verkligen fanns sprängämnen i tornen, men var inte dessa bara resultatet av att tornen demonterades med skärbrännare under veckorna efter kollapsen, och att bilden kan ha tagits då? Mystiska ”puffar” av luft som blåses ut från fönstren när tornet kollapsar skulle ha kunnat orsakas av sprängmedel, men skulle det istället ha kunnat orsakas av att luften inuti byggnaden komprimerades under kollapsen? Från början menade vissa att den rödglödande metallen som rann utmed fasaden var ett bevis på smält järn, men andra menade sedan att även aluminium kan fås att glöda vid en något lägre tempratur.

Samtidigt finns det kanske skäl att begrunda det som Noam Chomsky har sagt angående 911, nämligen ”vad spelar det för roll”. Vad spelar det för roll om det var terrorister som störtade tornen, eller en konspiration på hemmaplan? Något han anser vore extremt osannolikt dessutom. Alla dessa människor är döda i alla fall, och människor dör världen över av mycket mer lättförklarliga orsaker än så som man därmed kan göra någonting åt. Det finns alltså tillräckligt med problem ändå att fokusera på till exempel vad gäller vår världsekonomi och det västerländska samhället som allt mer präglas av en otrygg tillvaro. Att rädda alla de människor som lever i fattigdom världen över skulle kunna vara en betydligt bättre sak att ägna sin energi åt än att grubbla över dessa teknikaliteter. Och han har en poäng i detta.

Samtidigt så är människan nyfiken till sin natur, och om det finns frågor som vi inte kan hitta svaret på, så kommer vi fortsätta att ställa dessa frågor. Själv är jag vansinnigt nyfiken av rent tekniska skäl över vad det var som egentligen hände. Att så många som 16% av USAs medborgare tror att kollapsen kan ha varit resultatet av en kontrollerad demolering borde också vara ett skäl så gott som något att ändå söka en mer fullständig förklaring till vad som egentligen hände, och inte bara som de officiella rapporterna ge en möjlig förklaring på hur det hela kan ha börjat, men sedan inte verifiera resten av händelseförloppet. Om man kunde bevisa att den spektakulära förintelsen av tornen i själva verket bara var resultatet av våningsplanen som föll i enlighet med ”pankaksteorin” så skulle det i alla fall stilla en hel del misstankar, och hjälpa till att skapa enhet i ett allt mer politiskt splittrat USA. Kanske något för Obama att tänka på.

Och egentligen så vore det väl inte heller särskilt svårt att föröka rekonstruera hela kollapsen, antingen via dator eller med en skalmodell. Jag skulle personligen gärna se någon i sann MythBusters anda bygga en skalmodell av tornen, och sedan försöka reproducera kollapsen. Några saker skulle man behöva tänka på. Om man gjorde en skalmodell så skulle man behöva försvaga materialen så att snittytornas styrka i förhållande till tornets massa är densamma som för den fullskaliga modellen. Sedan startar man en rejäl brasa, och ser om man kan uppnå någonting liknande som det som vi alla kunde bevittna den dagen då de riktiga tornen föll. Man skulle också kunna utföra experimentet i en superdator som simulerar kollapsen med så hög detaljrikedom som möjligt. Jag vill bara veta om det är möjligt för en skyskrapa att pulverisera sig själv på det sättet. Jag är uppriktigt nyfiken på detta tekniska mysterium, för det måste ju gå att få ett säkert svar om man bara vill.

Om inte annat så är det alltid kul att se saker som går sönder på film.

PS: Jag bidrog inte med så många länkar, men det är mycket lätt att hitta ovanstående material genom att söka på lämpliga ord som till exempel. T.ex. ”WTC”, ”collapse”, ”pancake”, ”finite model analysis”, ”molten iron” etc. Det är minst lika roligt som att läsa Dan Brown i alla fall.

Annonser

4 svar to '”Debunking debunking for 911”'

Subscribe to comments with RSS eller TrackBack to '”Debunking debunking for 911”'.

 1. Dag Nilsson said,

  Hej Robert!
  Om det är som du skriver att du har råkat in frågorna runt 9/11 så har du en spännande resa framför dig. Noam Chomskys tanke att det inte lönar sig att gräva i det som varit kan användas på mängder av misstänkt kriminalitet. Var hamnar vi då?

  Jag har ägnat ca ett arbetsår åt 9/11. I synnerhet angående rasen av wtc1 och wtc 2. På grund av tornens konstruktion och filmerna av rasförloppen och bilder och analyser av rasmassorna, så är jag helt övertygad om att de officiella förklaringarna är osanna.

  T.ex. pannkaksteorin faller helt beroende på konstruktionen av the Core.

  Mest givande är att studera rasmassorna. Vad finns som inte borde ha funnits? Vad finns inte som borde ha funnits? Redan här finns fullt bevis på att ett rent gravitationellt ras är uteslutet.

  Om du vill bolla tankar om 9/11 med mig så delar jag mer än gärna med mig. Utgångspunkten måste vara att avslöja lögn för att bana väg för sanning. Vad som faktiskt tog ner tornen vet jag inte. Men jag vet vad som inte kan ha tagit ned dem.


  • Ja, jag håller med om att Chomsky är lite väl tråkig. Man kan ju vara nyfiken på olika saker av många olika skäl.

   Jag är väldigt försiktig med att dra någon som helst slutsats, delvis eftersom det är en så känslig fråga. Men jag tycker i alla fall att man skulle kunna kräva en fullständig haveri-utredning som riktigt kan återskapa pankakskollapsen, eller bevisa att det är omöjligt.

   Jag tror att en rekonstruktion, antingen genom en skalmodell eller som datasimulation skulle vara ovärderlig som bevis eftersom de flesta eventuella bevisen från platsen blivit förstörda.

 2. mrperfect72 said,

  Jag aer med Noam Chomsky i detta fall. Aegna energin aat naagot positivt!

 3. HCA said,

  Det finns en enorm mängd av information att ta till sig i detta ”ämne”. Att som Noam och mrperfect72 bortse från varför och vem är faktiskt fullständigt absurt.
  Tycker dessa även att det kvittar varför, och framförallt vem/vilka, t.ex. ett barn till dem mördas? Eller vem som är skyldig till att ha tänt eld på huset man bor i?
  Visst, de kanske är hårdhudade och iskalla själva, men att få reda på vem/vilka är ju ett sätt att kunna hindra dem att göra samma sak igen så det då inte drabbar de som faktiskt bryr sig om sina medmänniskor.

  Pannkaksteorin är avfärdad även från officiellt håll om jag minns rätt, just för att de inte kunde förklara hur de lodräta balkarna ”pulveriserades”.

  För egen del så ser jag flera motstridigheter i ”kollapsen”.
  Dels farten, som inte är långt från fritt-fall-fart. Det är möjligt enbart om det inte finns motstånd, att motståndet är borttaget.
  Sen massan. Det är inte hårda delar av en skyskrapa som rasar, utan det är i dammform. Visst är vikten densamma, men volymen är enormt mycket större, varav den större delen är utanför huskroppen.
  Lägger man ihop detta, så blir det omöjligt.
  När man dessutom ser på filmer, så är det ännu mer omöjligt att det kan ske så som man vill påskina från officiellt håll.

  Kika även på filmen från bröderna Naudet. Där ser man bilder från lobbyn, innan något torn ”rasar”. Denna lobby som, för att förklara skadade/döda människor i källar/markplan vid kraschen, sägs ha blivit utsatt för ett nedfarande ”eldklot” i hisschakt och/eller trapphus orsakat av flygbränslet 70-90 vångar upp.
  Detta ”eldklot” har dock skonat alla växter mm, och inte lämnat ett enda spår efter sig.
  Däremot så ser man att det rasat ner stora marmorbitar från väggen, och att fönstren i lobbyn är krossade och att det mesta av det glaset ligger på utsidan huset: http://www.youtube.com/watch?v=WgREwTFiuVU)
  Detta kan förklaras med att det finns vittnen som säger att det skedde explosioner innan kraschen, och att de var i källarplan. William Rodriguez är ett vittne: http://video.google.com/videoplay?docid=8536008651248732897#
  Här är tre till som pratar om explosioner i källarplanen: http://www.youtube.com/watch?v=tQ5qVkJ0-hs&feature=related

  Mythbusters sa 2008 att de skulle göra ett test med denna kollaps-myt, men att de var tvungna att göra det utomlands för att inte trampa på ömma tår typ.
  Det skulle sändas under 2009…
  Men, det har varit tyst sedan dess och det klipp jag hade är borta från tuben nu. Hittar inget mer om det just nu heller tyvärr..

  Nu är det inte bara tornen som är 9/11, utan en hel massa mer.
  Pentagon såklart, även det fyllt med knepigheter i den officiella teorin.
  Ett gigantiskt plan som helt sväljs av en förstärkt byggnad t.ex, och som trots massor av kameror inte finns på gilm (släppt film iaf).
  Har rekommenderas bla. The Pentacon: http://video.google.com/videoplay?docid=4196580169348087802#

  Kraschen i Shanksville, där man också saknar ett plan, iaf inledningsvis. Officiellt så ”svaldes” det av den mjuka marken. Jo, det är sant..:)

  En annan intressant film om ämnet: http://www.youtube.com/watch?v=jzcCv_BLzFM

  Detta är bara att skrapa på ytan, men det finns så mycket att ifrågasätta för var och en av händelserna så det blir närmast extremt otroligt som helhet att tro på de officiella teorierna eller förklaringarna.

  Å då har jag inte ens nämt WTC 7…:):)


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: