Idémaskinen


Liberalism eller nyfeodalism?

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 19 maj 2010
Tags: , , ,

(Följande artikel finns publicerad här på Sourze)

Nyliberalismen sjunger frihetens lovsång, men vurmen för obegränsat ägande lägger i själva verket grunden för dagens nyfeodala samhälle.

Johan Norberg och många andra säger sig förespråka en klassisk liberalism, även kallad nyliberalism. Men även om denna ideologi till ytan sjunger frihetens lovsång, så finns det skäl att fundera över om denna ideologi verkligen står för den frihet som den vill ge sken av. Ja, kan man rent av dra paralleller till nyfeodalism i denna ideologi som präglat utvecklingen under de senaste decennierna?

För som alla förstår, så är det mycket lätt att den enes frihet blir den andres ofrihet, och tvärtom. Om en person till exempel har rätt att vara ensam på en plats, så betyder det till exempel att alla andra människor är förhindrade ifrån att beträda denna plats. Om en person har ensamrätt att reproducera viss information, så är alla andra människor förhindrade ifrån att göra detta. Om en person har rätt att ensam använda allt vatten i ett vattendrag, så betyder det samtidigt att alla andra människor förhindras ifrån att använda vattnet. Vi ser här hur den klassiska äganderätten på så vis utgör ett tveeggat svärd i fråga om frihet, samtidigt som den ökar friheten för någon, så minskas friheten för den övriga befolkningen.

Samtidigt finns här ett dilemma, för frihet har alltid inneburit och kommer alltid att innebära frihet från tvång. Detta betyder mer specifikt en grundsyn om att varje person har rätt till frukten av sitt arbete, vilket är en tanke som genomsyrar hela den liberala idévärlden. För vi måste komma ihåg att den klassiska liberalismen, med tänkare som John Locke i spetsen, föddes under en tid då feodalfurstar skattade bönderna hårt för att finansiera kostsamma krig eller extravaganta skrytbyggen. Det var som en motreaktion på denna utsugning som den ursprungliga liberalismen föddes.

Men den lösning som John Locke och andra liberaler fann på detta problem har visat sig vara allt för grovhuggen och förenklad. Den klassiska liberalismen har alltid lagt sin tyngdpunkt på att stärka äganderätten. Att en person som brukar jorden blandat sitt arbete med materien, och därför kommer att äga denna för all evig framtid, eller tills han eller hon väljer att överlåta egendomen till någon annan. För den självförsörjande bonden blev detta till ett skydd emot utsugning, men vad som glömdes bort eller medvetet förnekades var det egenvärde som marken själv hade. Varje naturresurs innehar nämligen ett egenvärde eftersom det alltid finns många potentiella användare av en viss specifik naturresurs. Detta egenvärde blandades med arbetsvärdet utan någon hänsyn, och förpassades sedan till historiens glömska.

Men när liberalismen förespråkade denna starka äganderätt, så lades också grunden för ett av historiens största bakslag för friheten. För även om John Locke slogs för den lilla självförsörjande bondens rätt till sin skörd, så kan nämligen den äganderätt som Locke förespråkade lika gärna användas av en feodalfurste som äger större delen av ett land. Frågan är bara vems namn som står på ägarhandlingarna.

Om vi betraktar det feodala maktspråket så inser vi snart också att ägandet utgör en central del i dessa maktstrukturer. Följande är vad den Svenska Wikipedia säger om feodalism:

”Under honom fanns storvasaller som lydde och fick mark av kungen. Undervasaller som lydde storvasallerna, kunde till exempel vara riddare och soldater. Längre ner fanns självägande bönder. Under dem fanns egendomslösa, såsom torpare, statare, drängar och pigor, daglönare, backstugusittare och tjänstehjon, där många levde under förhållanden som påminde om livegenskap.”

Detta är förstås en modern tolkning av ett gammalt samhällskick, men vad som framkommer i detta är att just ägandet spelar en central roll i medeltidens begreppsrymd. Så tvärtemot vad vi kanske kan tro i dessa dagar, så var det inte kungens rätt till våld som betonades i maktspråket, utan istället kungens ägande av kungariket. De som hade makt ägde någonting, och de som inte hade makt, ägde ingenting. De var egendomslösa. En maktordning som följer oss än i våra dagar.

Det feodala våldet som kungen utövade mot sina undersåtar följde sedan som en logisk konsekvens av ägandet, för om någon jagade vilt från kungens ägor utan tillåtelse, så skulle personen straffas eftersom han eller hon kränkt kungens äganderätt. Detta primitiva rättspatos har antagligen alltid slagit an en ton i den mänskliga hjärnans primitivaste revirinstinkter, men frågan är om detta är ett tillräckligt skäl för att upphöja denna princip till en av vår tids allra heligaste. Så även om klassiskt liberala berömmer sig själva för att framföra en våldsfri ideologi, så finns där ändå alltid ett hot om våld, om någon bryter emot äganderätten.

Vad värre är, att tack vare den så kallade nyliberalismen, så har denna feodala idé om obegränsat ägande följt med oss ända in i modern tid. Men nyliberalismen har även ett feodalt arv som är mer påtagligt. För alla de kungliga ägorna som erövrades med vapen i hand, har sedermera styckats upp och ärvts ner genom generationer för att sedan ligga till grund för dagens nyliberala äganderätt. Man brukar säga att brott borde preskriberas efter en viss tid, men vad är preskriberingstiden för stölden av stora delar av en hel planet?

På så vis införlivades ofriheten, under frihetens fana i samtidens absurda dubbeltänk. Kanske är det rentav passande att Sverige fortfarande är en monarki på pappret, ty den feodala äganderätten lever fortfarande kvar i vårt samhälle. Om vi avsatte kungen, så vore det att låtsas att vi är någonting vi inte är.

Man brukar säga att historien alltid upprepar sig, första gången som tragedi, andra gången som fars. Inget kan vara mer sant vad gäller feodalismens återinträde i mänsklighetens historia. Forntidens feodalfurstar som med största allvar i blicken stirrade ner från sin tron, har idag ersatts av en ny sorts feodalfurstar, som med glimten i ögat och med en aura av klämkäck ungdomlighet vältrar sig i hejdlös kommersialism. Dessa nya feodalfurstar har inte längre fått sin makt ifrån gud, utan är sin egen lyckas smed, eller har bara haft turen på sin sida. De är vinnarna i ett kommersiellt utslagsspel som handlar om vem som äger mest. I länder som USA växer renässanspalatsen upp som svampar runtom i landet, även om dessa idag kallas för ”crib” eller ”överdrivet stor villa”. Feodalfurstar som Anna Anka hunsar sina tjänstejoner, precis som i de gamla goda tiderna, men den här gången sänds det på TV så vi får skratta åt det. Tragedin har blivit fars.

För det som rent konkret har blivit fel i dagens samhälle, är att många människor tjänar pengar på bara pengar, snarare än på sitt arbete. Och de som faktiskt arbetar, får behålla en allt mindre del av resultatet från deras arbete. Om de nu ens får något arbete. Och även om just Paul Anka tjänat pengar på sin förmåga, så var det många andra människor som aldrig fick någon chans i detta samhälle, och som började sina liv i skuld. Människor som tvingades ta vilket jobb som helst, till vilket pris som helst. Jag tror till och med att det var precis det som John Locke ville undvika en gång i tiden då han lade grunden för liberalismen. Men något blev fel. Han skulle nog vända sig i sin grav om han visste vilket utsugarsamhälle som blivit konsekvensen av hans till synes så oskyldiga äganderätt.

Att marknadsliberalismen nu befinner sig i kris handlar inte bara om finansiella system som havererat, och om en orättvis värld som missförstått dess intentioner och skyllt socialistiska misslyckanden på liberalismen. Marknadsliberalismen befinner sig i en rent ideologisk kris. Nyliberalismen blev nyfeodalism. Så detta vore ett utmärkt läge för liberala tänkare världen över att återupptäcka tänkare som Thomas Paine och Henry George som alltid funnits där i den liberala bokhyllan, kanske bara något täckta med damm. Kanske vore det dags för en frihetlig renässans, fast då en frihet som gäller människan, och inte bara marknaden.

Lösningen är dessutom väldigt enkel och förvånansvärt konkret, för även dagens feodalism utgår ifrån ägandet. Det handlar bara om att erkänna naturresursernas egenvärde, och alla människors lika rätt till detta egenvärde eftersom ingen människa har skapat dem. I ett system som hämtat inspiration ifrån aktiehandel skulle man kunna ge varje människa ett andelsvärde av dessa naturresurser, utan att för den skull behöva dela upp dem rent fysiskt. Principen är bara att den som använder mer än sin beskärda del, på så vis måste kompensera övriga människor för detta, samt att varje människa ges ett startkapital att utgå ifrån i sitt liv. Ja, kanske skulle till och med John Locke ha tyckt om den här idén om han hade haft möjlighet att se den.

/Robert Wensman – Frihetskämpe

Annonser

14 svar to 'Liberalism eller nyfeodalism?'

Subscribe to comments with RSS eller TrackBack to 'Liberalism eller nyfeodalism?'.

 1. MrPerfect72 said,

  Jag gillar din ide. Ett system som kanske kan bli verklighet naer folket styr genom Aktiv Demokrati?


  • Ja, precis. Man kan fundera lite över vad som kommer först… Just nu börjar jag luta lite åt att det mest närliggande förändringen som är möjlig är om miljörörelsens idéer om en ekonomi utan tillväxt kan förenas med kritiken mot banksystemen. Kanske en reform av penningsystemet kan börja öppna upp för förändring av olika slag.

 2. Livny said,

  Det är när resursen brukas som den får ett värde,alltså är det brukaren som skapar värdet i resursen. Ska vi kompensera varandra för utnyttjandet av jorden så måste värdestegringen som brukaren tillförde räknas bort vilket gör resursen värdelös igen. Oljan ansågs värdelös förut,tills någon började bruka den som drivmedel.


  • Värdet eller priset på en vara brukar bestämmas av tillgång och efterfrågan, i alla fall om man tror på marknadsekonomi.

   Det här att endast förädlingsstegen skulle tillföra värde är rent nonsens, och hade det varit så så skulle ingen kunna sälja inmutningar eller brytningsrätter etc. Om det fanns 100 träd kvar i världen, så skulle dessa ha ett oerhört värde, även om människan inte odlat dem.

   Men du är inte den förste nyliberalen att försöka den här tankegången, men den håller inte.

   • Livny said,

    Och vilket värde har 100 träd om du inte vet hur du ska bruka/använda dig av dem för att överleva?
    Du måste använda din kunskap och ditt förnuft för att få fram ett värde. Sedan kan en efterfrågan skapas.
    Du är inte den första socialisten att argumentera för din rätt till våld så att du kan ta del av andras arbete.

 3. Livny said,

  Med ditt system skulle jag kunna bli försörjd genom att leva på andras arbete/bruk. De som omvandlade fler resurser till värde skulle dock lägga ned arbetet och gå hem så fort de fyllt sin kvot då de uppskattar fritid mer än att vara någon annans slav. Till slut skulle alltså inga överskott finnas och vid varje kris(dåligt skördeår eller dylikt) så skulle folk dö i drivor då möjligheten att producera inte finns och möjligheten att ha sparat i ladorna är avskaffad.

 4. Livny said,

  Äganderätten kommer naturligt av värderingen att människan har rätt till liv.
  Har inte du rätt till produkten av ditt arbete så har någon annan det och alltså har du inte rätt till liv.


  • Så du menar att nyliberalismen ger människor rätt till liv? Du måste skämta med mig. Vem är det i så fall som är skyldig att ge människor mat eller se till att de lever? Saken är den att du missuppfattat de utfästelser som liberala tänkare som Ayn Rand t.ex. syftar på då hon pratar om ”rätten till liv”. Vad marknadsliberalismen erbjuder är i själva verket inte rätten till liv, utan ”rätt till en MÖJLIGHET till liv”. Marknadsliberaler anser sedan att rätten till sin egen kropp är en tillräcklig sådan möjlighet, men ignorerar då det faktum att detta gör att friheten hos en egendomslös blir fullständigt beroende på de människor som inte är egendomslösa. Enkelt uttryckt, en egendomslös tvingas be andra människor om lov för att vinna sin frihet, i nyliberalernas så kallat liberala värld. I den liberalism som jag förespråkar är människor istället garanterade en del av naturresurserna som bas för sin överlevnad.

   • Livny said,

    Rätt till liv, menat, ingen har rätten att ta någons liv.
    Ingen har en rättighet att överleva nej,eftersom det förutsätter att någon annan inte har rätt till sitt liv.
    I en liberal värld är det inte alltså inte rätt att ta värde utan en motprestation,eftersom det är destruktivt.

 5. Livny said,

  Att många människor idag tjänar pengar på bara pengar är för att penningpolitiken ser till att det är mest lukrativt ju närmare penningpressen(köttgrytan) du är. Sådan penningförfalskning stöds inte heller av någon sann liberal och alltså förespråkas avskaffandet av fiat-valuta,fractional reserve banking,riksbank,insättningsgaranti och införandet av stenhård lagstiftning mot penningförfalskning,åtskiljning mellan deponeringsbank och lånebank och valutor bundna till en ändlig resurs som därmed motverkar förfalskning. Detta avskaffar de stora konjukturcyklerna och omöjliggör dagens kortsiktiga risktagning på andras bekostnad. Detta leder även till att inflationsekonomin avskaffas och den naturliga deflationsekonomin tar vid. Sparsamhet blir därmed åter vägen till rikedom.


  • Här ger jag dig rätt! Jag håller med om att dagens penningtryckeri är fullständigt förfärligt ur alla moraliska aspekter. Vi delar åtminstone synsätt i den här frågan!


 6. ”Och vilket värde har 100 träd om du inte vet hur du ska bruka/använda dig av dem för att överleva? Du måste använda din kunskap och ditt förnuft för att få fram ett värde. Sedan kan en efterfrågan skapas. Du är inte den första socialisten att argumentera för din rätt till våld så att du kan ta del av andras arbete.”

  Ditt resonemang tycks förutsätta att de som idag anses äga träden har förnuft nog att veta vad man ska göra med dem, samt att alla som idag är egendomslösa inte har förnuft nog att använda träden. Detta är inte bara ett uppenbart falsarium, utan vittnar även om en föraktfull människoattityd där du tycks se ner på egendomslösa. Brukar inte nyliberaler som du tro på människans förmåga att klara sig själv, eller hur var det nu? Personligen känner jag fullt självförtroende att kunna nyttja 100 träd om jag skulle ges möjligheten till det.


 7. ”I en liberal värld är det inte alltså inte rätt att ta värde utan en motprestation,eftersom det är destruktivt.”

  Ja, och nyliberalerna tog hela den här planeten, och tar ständigt dess naturresurser utan någon motprestation gentemot den övriga befolkningen. Sorry, men den sorts liberalism som du tycks ha fastnat för är en enda stor självmotsägelse.

 8. K2 said,

  Men det handlar ändå bara om denna fråga. I övrigt är ju nyliberalismen vettig. Förutsatt att man inte skapar en enda valuta som knyts till en enda resurs… vilket är dåraktigt. Frihet på alla plan. Det måste även gälla naturresurser. Om min farsa ägde hela Småland och jag ärvde honom skulle jag födas i frihet och överflöd på bekostnad av alla andra i Småland som blir underdåniga mig eftersom de är beroende av marken för sin överlevnad. Självklart måste det till någon form av fördelningsmekanism i sammanhanget för att grundläggande frihet skall kunna givas till alla i landskapet. Alla smålänningar som hyr mark av mig ökar ju värdet på min egendom genom sitt arbete. Själv kan jag ligga i sängen och öka mitt välstånd i sömnen.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: