Idémaskinen


Projection programming, the future of software development?

Posted in Annat av Robert Wensman på 20 augusti 2010
Tags: ,

I would like to share with you one of my deepest insights in regard to software deveolopment and programming languages. This is an idea that I have been searching for in over six years, working proffessionally with related issues, and spending endless of hours thinking about how to solve a particular problem. Finally, one nice summer day 2008 I was lying on the grass this idea suddenly hit me like lightning! What I came up with could result in a new programming language paradigm, and possibly change the way we write interactive software. Here is the story.

(and yes, projection programming has some things in common with Neo’s dodging of bullets in the movie Matrix)

Problem domain

So, what is the problem I tried to solve? Well, how about if you want to create a really advanced interactive user interface. I am not talking about some simple modal user interface with a couple of modal dialog boxes. I am talking about the kind of user interface that continously give advanced feedback to the user, such as a word processor that continously updates a WYSIWYG layout, or checks your spelling. Or for example advanced IDE:s that compile and verify your programs at the same time as you write them. Just to give some examples.

What is characteristic for this kind of software is their predominant non-modality. When the user interacts with the user interface, he is continously presented with various consequences of his interaction, giving an interactive experience. I have been professionally involved in developing this kind of software, first working briefly for Intentional Software and then later Configura.

Contemporary methods

Undoubley, there are a number of such user interfaces around, created using contemporary programming methodology, such as ordinary OOP. The methodology to provide interactivity is to use listners/observers to propagate change through the data strucutres of the program. This is often referred to as the observer pattern, closley related to the model view controller design pattern (MVC pattern). Sometimes change propagation comes in the form of more simple ”hooks” or ”callbacks”. (more…)

Annonser

Vadan detta?

Posted in Annat av Robert Wensman på 12 januari 2010

Med tanke på att statistiken visar på en handfull besökare på denna blogg, så kanske det är dags att förklara vem jag är och vad jag har för planer.

Jag heter altså Robert Wensman, och min blogg kommer att handla om saker som jag tycker är intressant, nämligen politik och teknik. Jag anser nämligen att politik och teknik är de två faktorer som har störst potential att påverka samhället, och borde vara av intresse för varje person som är intresserad av samhällets framtid. Min politiska ideologi kan sammanfattas i tre begrepp:

  1. Naturresursdelning, det vill säga medborgarlön baserad på jordens naturresurser.
  2. Arbetskrediter, det vill säga avskaffandet av bankmonopolet med dess skuldpengar.
  3. Representativ direktdemokrati, varje persons rätt att representera sig själv i den högsta demokratiska församlingen.

Klicka i sidopanelen eller högst upp för att läsa mer om dessa begrepp.

(more…)

Mandelbulb

Posted in Annat av Robert Wensman på 24 november 2009
Tags:

Vi är vana att se mandelbrot fraktaler i 2D, men nu har en viss Daniel White lyckats skapa mandelbrot fraktaler i 3D:

http://www.skytopia.com/project/fractal/mandelbulb.html#intro

Tidigare har det funnits tredimensionella renderingar av mandelbrotfraktalen, men i dessa fall har det bara rört sig om någon slags 3D projecering av en 2D bild. Vad Daniel White har lyckats göra är en äkta 3D fraktal.

Mendelbulb

Nu väntar vi bara på en LCD tavelram som visar en långsam åkning genom dessa landskap. Det kunde vara kul att ha en tavla som aldrig någonsin visar samma bild olika gånger man tittar på den.