Idémaskinen


Open letter to Peter Joseph, Jacque Fresco and the Zeitgeistmovement

In this letter I will state verifiable and indisputable facts that I believe to be relevant to the Zeitgeist movement. I will later discuss the implications this would have for the Venus project in particular.

My name is Robert Wensman and I am a computer scientist located in Sweden. I came to know about the Zeitgeist movement in 2008, in the midst of the financial crisis, and this movement has in a deep way influenced my view of the world. In particular by pointing out the inherent flaws of our financial systems, and giving inspiration in how we could create a completely new system.

Even though the view and beliefs of the Venus project resonate with my own vision for a better world, I have to say that there are some hard facts that the Zeitgeist movement seem oblivious to, in particular related to computer science and computational complexity and automated decision making, the methods of science and resilience on the top most level of society.

As a side note: When I was young I had ideas similar to some which can be found in the Venus project, in particular in regards to the automated production system, but as I started to study computer science and computational complexity I had to revise or even reject some of these Ideas. The purpose of this message is to share this insight, and at the end propose alternative ways of creating a resource based economy in the same spirit as the original one proposed by the Venus project, yet quite different. Now lets start with the first fact.

Fact 1:

Automated planning and optimization becomes exponentially more expensive in terms of computational resources as the size of the problem increases.

What does this mean? It simply means that if you want to automatically optimize the construction of a certain machine, artifact or system by using a computer, it becomes exponentially harder to do so as the complexity of what is being optimized is increased. (more…)

Annonser

Arbetslinjen, ett eko ifrån ett gånget sekel?

Posted in Direktdemokrati,Medborgarlön av Robert Wensman på 16 september 2010
Tags: , ,

Någon på Moderaternas valkampanj verkar ha tänkt till lite väl mycket:

Jag vet inte om bilden är fejkad, vilket jag dessvärre tror att den inte är. Men även om bilden inte är fejkad så  belyser ändå arbetslinjens grundtanke. Bilden råkar handla om Moderaterna, men arbetslinjen är något som förespråkas av samtliga riksdagspartier. (more…)

Gratis bok: Rätten till Jorden

Posted in Direktdemokrati,Medborgarlön,Penningreform,Politik av Robert Wensman på 11 september 2010

Härmed ger jag ut en bok som jag skrivit vid namn Rätten till Jorden, ett frihetligt försvar av medborgarlön. Denna bok är gratis och går att ladda ner här:

Ladda ner boken

Under några månader i början av året försökte jag få min bok utgiven. Jag prövade först med Ordfront. Även om jag inte anser att min bok är vare sig höger eller vänster, så tyckte jag ändå att den främst kunde höra hemma där i och med jag i min bok riktade udden emot marknadsliberalismen.  Efter någon månads väntan fick jag en artig refusering utan förklaring. Jag hörde mig för på Karneval förlag, men dessa var fullbokade för en tid framöver. På ren pi-tji försökte jag med Hydra förlag, men där fick jag inte ens något svar.

Månaderna gick sedan. Jag hade säkert kunnat försöka med fler förlag, men det kändes allt mer olustigt att någon liten grupp människor på ett kontor någonstans skulle styra min kontakt med eventuella läsare, så till sist har jag nu beslutat att helt enkelt att släppa boken fritt på Internet.

Bokens framsida föreställer en hand som håller i en planta. Den bräckliga plantans behov av jord och näring är tänkt att syfta på varje människas rätt till ett startkapital i sitt liv. Idén om att när samhället misslyckas med att ge människor arbete, så bör det åtminstone kunna erbjuda dem ett startkapital som motsvarar varje människas beskärda del av landets naturresurser. Detta skulle kunna manifesteras i form av en medborgarlön.

Boken är som tidigare nämnt tänkt att göra upp med vår tids dominerande ideologi, nämligen marknadsliberalismen. Jag tar upp saker som har sagts av dess förespråkare som Johan Norberg, Ayn Rand och Ingemar Nordin, och försöker visa på hur det finns grundläggande tankefel och i denna politiska filosofi. Rena logiska kullerbyttor och lek med ord. I andra halvan av boken skisserar jag på en ny sorts frihetlig ideologi, som istället lägger tonvikten på så kallad naturresursdelning, ett reformerat penningsystem och direktdemokrati.

Sprid gärna denna bok vidare, till vänner, på forum, på Facebook, på The Pirate Bay. etc. Kom ihåg att de bästa sakerna i livet ibland kan vara gratis.

Om du vill skänka en slant för att sponsra den här boken, använd följande ”flattr sak”:


Flattr this

Om att dra ett streck över det förflutna

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 01 juli 2010
Tags: ,

Marknadsliberaler värnar om äganderätten över land och andra naturresurser, och strävar efter att samhället ska upphöja denna äganderätt till något heligt, men hur har denna äganderätt egentligen tillkommit? Är det rentav så att den marknadsliberala äganderätten har rötterna i ett feodalt samhälle?

The Renegade Economist nämner i följande film hur aristokratin på 1700-talet tog över det medeltida skattesystemet som till stor grad fokuserade på landräntor. Intäkterna från landägande hamnade därmed allt mer i privat ägo, och istället fick staten finansieras genom en destruktiv skatt på arbete och besparingar. Ett förhållande som råder än idag.

I en annan film pratar The Renegade Economist om hur land som faktor i skapandet av välstånd raderats ur det kollektiva medvetandet. De marknadsliberala ekvationerna för välstånd rör sig i ett abstrakt plan där kapital kan betyda vad som helst, och vara oändligt. Men är det inte lite märkligt med alla dessa ekonomiska teorier som på intet sätt är kopplade till naturlagarna?

Över lag är det förvånande hur stor samklang det råder mellan den skattereform som förespråkas av The Renegade Economist och den naturresursdelning som förespråkas av undertecknad.

(tack ”Adde” för dessa film-tips)

Men man kan ställa en ännu mer enkel fråga. Allt land och alla naturresurser som någon äger har köpts av någon som ägde dem innan. Den någon, köpte i sin tur av någon annan och så vidare. Men någon stans måste den här kedjan ta slut.  Hur uppstod ägandet från början? Om vi bortser från den antagligen relativt lilla andel av naturresurser, som var böndernas odlingsmark och som gick i arv sedan urminnes tider, så kan man nog vara ganska säker på att en stor del av våra landmassor erövrades av kungar och feodalfurstar, som med vapen i hand befäste sin dominans. Dessa ägor styckades sedan upp och förenades ett antal gånger, och ärvdes säkert ner av någon baron, för att till sist hamna i händerna på den som idag besitter dessa naturresurser. (more…)

Arbetarrörelsens fall var oundvikligt

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 20 maj 2010
Tags: ,

(Denna artikel finns även publicerad här på Sourze)

Dagens samhälle förenar förtäckt feodalism med de sociala skyddsnätens förmynderi. Det är svårt att föreställa sig hur något har kunnat gå så snett.

Jag har i tidigare artiklar riktat udden mot marknadsliberalismen, som med sitt obegränsade ägande skulle kunna ses som en återfödelse av ett närmast feodalt samhälle. Men i den här artikeln tänkte jag rikta udden åt andra hållet, det välfärdssamhälle som vi fått lära oss är marknadsliberalismens motpol, men som vid en närmare betraktelse är dess lakej i det politiska etablissemangets kamp för att minska människors frihet.

Dagens arbetarrörelse föddes som en reaktion på arbetarnas hårda situation i den tidiga industrialismen. Människor hade under den här perioden nyligen flyttat in till snabbt växande städer och industriorter och levde under ibland väldigt svåra förhållanden. Det var här naturligt med en rörelse som värnade om arbetarens villkor. Det föreföll också naturligt att det var själva arbetet som kom i fokus, mycket på grund av att de tidiga fackföreningarnas viktigaste vapen i kampen för sin rättvisa var just möjligheten till strejk och arbetsvägran. För detta var nämligen en period, då de primitiva industrierna ännu hade ett stort behov av arbetskraft. (more…)

Liberalism eller nyfeodalism?

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 19 maj 2010
Tags: , , ,

(Följande artikel finns publicerad här på Sourze)

Nyliberalismen sjunger frihetens lovsång, men vurmen för obegränsat ägande lägger i själva verket grunden för dagens nyfeodala samhälle.

Johan Norberg och många andra säger sig förespråka en klassisk liberalism, även kallad nyliberalism. Men även om denna ideologi till ytan sjunger frihetens lovsång, så finns det skäl att fundera över om denna ideologi verkligen står för den frihet som den vill ge sken av. Ja, kan man rent av dra paralleller till nyfeodalism i denna ideologi som präglat utvecklingen under de senaste decennierna?

För som alla förstår, så är det mycket lätt att den enes frihet blir den andres ofrihet, och tvärtom. Om en person till exempel har rätt att vara ensam på en plats, så betyder det till exempel att alla andra människor är förhindrade ifrån att beträda denna plats. Om en person har ensamrätt att reproducera viss information, så är alla andra människor förhindrade ifrån att göra detta. Om en person har rätt att ensam använda allt vatten i ett vattendrag, så betyder det samtidigt att alla andra människor förhindras ifrån att använda vattnet. Vi ser här hur den klassiska äganderätten på så vis utgör ett tveeggat svärd i fråga om frihet, samtidigt som den ökar friheten för någon, så minskas friheten för den övriga befolkningen. (more…)

Varför det inte är bra med hemlösa

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 30 april 2010
Tags: , ,

I augusti försvann han helt in i fattigdomen. Han drog omkring som en luffare utan medel. För en tid var en bänk hans hem. Han sov på barer, i kaféer eller i de överbefolkade värmestugorna. När hösten kom hade han sålt det mesta av sina kläder, däribland sin svarta vinterjacka. Snön och kylan drev honom att huttrande med andra bostadslösa söka sig till fattighärbärget. Han fick först sina kläder tvättade. Sedan serverades soppa och bröd. En kamrat lärde honom att överleva vintern. På morgonen lämnade de härbärget. Blå och frostbitna gick de till en plats där man kunde få soppa. Därefter tog de sig till en värmestuga för att under några timmar få skydd mot den bittra kölden. Mot kvällen vände de tillbaka till härbärget.

Ibland tjänade han några kronor genom att skyffla snö. Men egentligen var han för svag för att utföra sådant arbete. Hans fötter var såriga och varje steg smärtsamt. Han försökte sig också på att tigga. Slutligen började han sälja vykort, och lyckades få sina kort sålda. Därigenom förbättrades hans situation. På härbärget fanns en intelligentia, som diskuterade politik. Han blev så intresserad av politik att han började tillbringa timmar att titta på politiska debatter.

Personens namn? Adolf Hitler, som tillbringade några svåra år i Wien år 1909. Hade världen idag sett annorlunda ut om Hitler hade mötts av ett varmare samhälle den där gången i Wien? Hade hans hat kunnat växa sig lika starkt, om han hade haft ett varmt hem att komma hem till, ett värdigt arbete och rätt till adekvat sjukvård?

Och vad betyder detta för oss som lever idag? Om världen nu i dagsläget går emot oroliga tider, med återkommande finanskriser, hotande ekologiska problem samt en allt mer tydlig politisk dissonans i samhället. Kanske är det dags att nu fundera på hur vi behandlar våra medmänniskor. För vem vet vad en fattig socialbidragstagare kommer att ta sig för i framtiden?

Naturresursdelning deltar i idétävling

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 03 april 2010
Tags:

Som en markadsföringskampanj för det nystartade fackförbundet GS (gemensam styrka), så har det anordnats en idétävling. Jag tänkte att ett deltagande i den tävlingen skulle kunna bidra till att skapa uppmärksamhet kring begreppet naturresursdelning. Klicka på följande länk och rösta!

http://gemensamstyrka.se/ide/naturresursdelning

”Japaner, japaner, överallt japaner”

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 13 mars 2010
Tags: , ,

SVT har idag lagt upp en dokumentärfilm om robotar i Japan (klicka på ”Mänskliga robotar”). Här är en annan artikel om en hushållsrobot som utvecklats. Steg för steg så betar Japanerna av checklistan för vad robotar ska behöva klara av innan de på allvar kan ta sig an tjänstesektorn. Med tanke på att Japan ligger i täten för den här utvecklingen så är det ganska troligt att framtiden för deras industri är säkrad.

När tjänsterobotar på allvar börjar göra entré på marknaden, så kommer Sverige importera högteknologi ifrån Asien, men vad kommer vi då att exportera? Bilar?

Här i Sverige har vi ett mossigt politiskt etablissemang till större delen präglat av fyrtiotalisterna och deras yngre politiska kloner. Istället för robotar och avancerad teknik är deras nuvarande vision att istället skicka ut en armé av fattiga ungdomar som tvingas till arbete genom olika åtgärdsprogram, offrade på arbetslinjens heliga altare. Eller som de sa i lumpen: ”det man inte har i huvudet, det har man i benen”. Det vill säga Sverige kan ju alltid kompensera bristande teknik genom att alla här springer benen av sig. (more…)

Utvecklingens paradox

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 12 mars 2010
Tags: , ,

Samhällsutvecklingen handlar i allt högre grad om innovationer som skapar en effektivare industri och nyare produkter. Man skulle till och med kunna säga att innovationen är samhällsutvecklingens kärna, speciellt idag då västvärlden allt mindre kan konkurrera i fråga om produktion. Jag tänkte därför dela med mig några av mina erfarenheter kring just innovation, och vad det är som främjar en innovativ kultur. Det är också relevant att fråga sig dagens vinstorienterade och kravfyllda arbetsmarknad inverkar på samhällets förmåga att skapa innovationer.


Jag tror nämligen att jag har en del erfarenhet av detta, kanske mer än de flesta. Min pappa var nämligen innovatör, och hade några patent inom främst mekanik, som till exempel kring ett pneumatiskt system för utfodring av matfisk, och en både stark och snabb aktuator baserad på en kedja istället för de sedvanliga skruvarna. Till min mammas stora förtret så började hans verktyg ta över en allt större del av huset i något som mera liknade en mekanisk verkstad med allt ifrån pelarborr till elektriskt svetsaggregat. Jag tror att han också försökte patentera en kemisk analysprocess för att snabbt kunna se guldhalten i sten. Han brukade krossa stenar i mortlar, och lösa upp dem i en vätska för att se vilken färg det blev. Han brukade säga att han hade ”många järn i elden”. (more…)

Nästa sida »