Idémaskinen


Historiens vingslag

Posted in Politik av Robert Wensman på 23 mars 2011

Frihet och solidaritet har aldrig någonsin stått i motsats till varandra, till skillnad från vad det etablerade samhället har velat få oss att tro.

Ibland kan en tillbakablick sätta nuet i perspektiv. Jag befinner mig i Malmens flygvapenmuseum i Linköping. I en mörk hall kan man blicka ut över forna decenniers krigsmaskiner. Det är i muséets nya avdelning som handlar om kalla kriget. Här kan man se den funktionella men något fula JA 37 Viggen, och den framåt-blickande och idealistiska Saab 35 Draken. Båda, var och en, uttryck för ett lands ambitioner och föreställningar genom tiden.

För att ge besökaren en bild av tidsandan som hör ihop med de olika maskinerna, så hade de inrett små rum i tidstypisk stil för 60-, 70- och 80-talen. Jag fastnar speciellt för 80-talsrummet. Jag känner igen den glansiga lädersoffan, och det vita, lite småborgerliga vitrinskåpet som var vanliga på den tiden. Min ungdom har tydligen redan blivit ett museieföremål. (more…)

Annonser

Open letter to Peter Joseph, Jacque Fresco and the Zeitgeistmovement

In this letter I will state verifiable and indisputable facts that I believe to be relevant to the Zeitgeist movement. I will later discuss the implications this would have for the Venus project in particular.

My name is Robert Wensman and I am a computer scientist located in Sweden. I came to know about the Zeitgeist movement in 2008, in the midst of the financial crisis, and this movement has in a deep way influenced my view of the world. In particular by pointing out the inherent flaws of our financial systems, and giving inspiration in how we could create a completely new system.

Even though the view and beliefs of the Venus project resonate with my own vision for a better world, I have to say that there are some hard facts that the Zeitgeist movement seem oblivious to, in particular related to computer science and computational complexity and automated decision making, the methods of science and resilience on the top most level of society.

As a side note: When I was young I had ideas similar to some which can be found in the Venus project, in particular in regards to the automated production system, but as I started to study computer science and computational complexity I had to revise or even reject some of these Ideas. The purpose of this message is to share this insight, and at the end propose alternative ways of creating a resource based economy in the same spirit as the original one proposed by the Venus project, yet quite different. Now lets start with the first fact.

Fact 1:

Automated planning and optimization becomes exponentially more expensive in terms of computational resources as the size of the problem increases.

What does this mean? It simply means that if you want to automatically optimize the construction of a certain machine, artifact or system by using a computer, it becomes exponentially harder to do so as the complexity of what is being optimized is increased. (more…)

”Peak allt”

Posted in Energiteknik,Politik av Robert Wensman på 09 oktober 2010
Tags:

Jag skulle vilja dela med mig av några filmer som handlar om slutet på vår era. Det kanske inte har undgått de flesta att höra om den så kallade ”peak oil”, det vill säga tanken om att oljeproduktionen till sist inte kommer att kunna öka i samma takt som efterfrågan, varpå en period av prisinstabilitet och dramatiskt höjda priser på olja kommer att följa.  Med tanke på att det mesta i vårt samhälle är beroende på olja, så skulle detta innebära en oerhört stor omställning.

Michael Ruppert är en före detta underrättelse agent som berättar om slutet på oljeperioden i sin film ”Collapse”:

http://www.disclose.tv/action/viewvideo/50078/Collapse__part_1_/

(more…)

Gratis bok: Rätten till Jorden

Posted in Direktdemokrati,Medborgarlön,Penningreform,Politik av Robert Wensman på 11 september 2010

Härmed ger jag ut en bok som jag skrivit vid namn Rätten till Jorden, ett frihetligt försvar av medborgarlön. Denna bok är gratis och går att ladda ner här:

Ladda ner boken

Under några månader i början av året försökte jag få min bok utgiven. Jag prövade först med Ordfront. Även om jag inte anser att min bok är vare sig höger eller vänster, så tyckte jag ändå att den främst kunde höra hemma där i och med jag i min bok riktade udden emot marknadsliberalismen.  Efter någon månads väntan fick jag en artig refusering utan förklaring. Jag hörde mig för på Karneval förlag, men dessa var fullbokade för en tid framöver. På ren pi-tji försökte jag med Hydra förlag, men där fick jag inte ens något svar.

Månaderna gick sedan. Jag hade säkert kunnat försöka med fler förlag, men det kändes allt mer olustigt att någon liten grupp människor på ett kontor någonstans skulle styra min kontakt med eventuella läsare, så till sist har jag nu beslutat att helt enkelt att släppa boken fritt på Internet.

Bokens framsida föreställer en hand som håller i en planta. Den bräckliga plantans behov av jord och näring är tänkt att syfta på varje människas rätt till ett startkapital i sitt liv. Idén om att när samhället misslyckas med att ge människor arbete, så bör det åtminstone kunna erbjuda dem ett startkapital som motsvarar varje människas beskärda del av landets naturresurser. Detta skulle kunna manifesteras i form av en medborgarlön.

Boken är som tidigare nämnt tänkt att göra upp med vår tids dominerande ideologi, nämligen marknadsliberalismen. Jag tar upp saker som har sagts av dess förespråkare som Johan Norberg, Ayn Rand och Ingemar Nordin, och försöker visa på hur det finns grundläggande tankefel och i denna politiska filosofi. Rena logiska kullerbyttor och lek med ord. I andra halvan av boken skisserar jag på en ny sorts frihetlig ideologi, som istället lägger tonvikten på så kallad naturresursdelning, ett reformerat penningsystem och direktdemokrati.

Sprid gärna denna bok vidare, till vänner, på forum, på Facebook, på The Pirate Bay. etc. Kom ihåg att de bästa sakerna i livet ibland kan vara gratis.

Om du vill skänka en slant för att sponsra den här boken, använd följande ”flattr sak”:


Flattr this

Direktdemokrati ingen ouppnåelig utopi

Posted in Direktdemokrati,Politik av Robert Wensman på 11 september 2010
Tags:

Följande artikel har även publicerats här på Sourze.

”Flera hundra människor har redan upptäckt och engagerar sig i dessa växande direktdemokratiska organisationer. Att intresset på gräsrotsnivå är stort går inte att ta miste på, men media och politiker förtiger fenomenet. Man kan undra varför.”

Portalparagrafen i den svenska regeringsformen lyder ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Men vad betyder det egentligen? När vi nu närmar oss ett val där det för första gången i historien bara finns två block att välja mellan, så kanske det är dags att reflektera lite över dessa ord. Är det verkligen folket som styr denna process, eller är det i själva verket medierna och politikerna som håller i taktpinnen då kampen om vem som ska styra Sverige ska avgöras?

Varje gång mänskligheten ställs inför ett nytt sätt att leva, så skrattar många människor först åt det. Sedan blir folk arga och rädda, för att tillsist betrakta det nya som en fullständig självklarhet. Som förespråkare av direktdemokrati har jag många gånger fått erfara detta fenomen på nära håll. (more…)

Partipolitiken är ett jävla skämt

(Följande artikel har även publicerats  på source)

”Det här handlar inte om höger eller vänster, det handlar om stagnation eller utveckling. Om att rädda världen eller gå mot vår undergång. Om att använda hjärnan, eller låta oss styras av politikens flockmentalitet.”

För någon månad sedan gick centerns ungdomsförbund ut med sin kampanj ”arbetsmarknaden är ett jävla skämt”. Men frågan är om det inte är våra politiker som är ett jävla skämt.

Jag har inte tittat på en enda stor TV-debatt inför höstens val, och lär nog inte göra det heller. Det lilla jag har sett har varit fullt tillräckligt. Därmed inte sagt att jag är politiskt ointresserad. Jag är tvärtom mycket intresserad av politik, men jag är inte intresserad av den politik som saluförs av gammelmedierna. Nej tack! (more…)

Om att dra ett streck över det förflutna

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 01 juli 2010
Tags: ,

Marknadsliberaler värnar om äganderätten över land och andra naturresurser, och strävar efter att samhället ska upphöja denna äganderätt till något heligt, men hur har denna äganderätt egentligen tillkommit? Är det rentav så att den marknadsliberala äganderätten har rötterna i ett feodalt samhälle?

The Renegade Economist nämner i följande film hur aristokratin på 1700-talet tog över det medeltida skattesystemet som till stor grad fokuserade på landräntor. Intäkterna från landägande hamnade därmed allt mer i privat ägo, och istället fick staten finansieras genom en destruktiv skatt på arbete och besparingar. Ett förhållande som råder än idag.

I en annan film pratar The Renegade Economist om hur land som faktor i skapandet av välstånd raderats ur det kollektiva medvetandet. De marknadsliberala ekvationerna för välstånd rör sig i ett abstrakt plan där kapital kan betyda vad som helst, och vara oändligt. Men är det inte lite märkligt med alla dessa ekonomiska teorier som på intet sätt är kopplade till naturlagarna?

Över lag är det förvånande hur stor samklang det råder mellan den skattereform som förespråkas av The Renegade Economist och den naturresursdelning som förespråkas av undertecknad.

(tack ”Adde” för dessa film-tips)

Men man kan ställa en ännu mer enkel fråga. Allt land och alla naturresurser som någon äger har köpts av någon som ägde dem innan. Den någon, köpte i sin tur av någon annan och så vidare. Men någon stans måste den här kedjan ta slut.  Hur uppstod ägandet från början? Om vi bortser från den antagligen relativt lilla andel av naturresurser, som var böndernas odlingsmark och som gick i arv sedan urminnes tider, så kan man nog vara ganska säker på att en stor del av våra landmassor erövrades av kungar och feodalfurstar, som med vapen i hand befäste sin dominans. Dessa ägor styckades sedan upp och förenades ett antal gånger, och ärvdes säkert ner av någon baron, för att till sist hamna i händerna på den som idag besitter dessa naturresurser. (more…)

Filmtips

Posted in Penningreform,Politik av Robert Wensman på 30 maj 2010
Tags: ,

Var ute med familjen och cycklade i grönskan. Men för den som vill ha något trevligt att titta på i sommarnatten kan jag rekommendera följande filmklipp. Först ett föredrag av en viss Bernard A. Lietaer som pratar om det man inte får prata om, nämligen det monetära systemet. Han förklarar varför man inte får prata om detta, vare sig i politiken, i journalistiken och i den akademiska världen :

(Programmet är indelat i 5 klipp, när det första klippet tar slut, klicka på nästa avsnitt etc.)

Han nämner också något om det ”falska nobelpriset”, nämligen nobelpriset i ekonomi. Som många kanske vet så är nobelpriset i ekonomi inget riktigt nobelpris, och det är tveksamt om ens Alfred Nobel hade velat ha ett sådant, eftersom det finns mycket goda skäl att ifrågasätta huruvida makroekonomiska teorier som ej prövats mot verkligheten verkligen är en vetenskap. Det är mera utav ett vanligt yrke snarare. Men den svenska riksbanken inrättade ett pris ”till minne av Alfred Nobel”, och Journalister har sedan utan vidare benämner ”Nobelpriset i ekonomi”.

För den som inte redan sett den skulle jag också vilja rekommendera Dan Josefssons film Novemberrevolutionen:

(6 Delar)

Sedan kan det också vara intressant att ha sett Johan Norbergs film Överdos som går att se på TV4 Play.

Arbetarrörelsens fall var oundvikligt

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 20 maj 2010
Tags: ,

(Denna artikel finns även publicerad här på Sourze)

Dagens samhälle förenar förtäckt feodalism med de sociala skyddsnätens förmynderi. Det är svårt att föreställa sig hur något har kunnat gå så snett.

Jag har i tidigare artiklar riktat udden mot marknadsliberalismen, som med sitt obegränsade ägande skulle kunna ses som en återfödelse av ett närmast feodalt samhälle. Men i den här artikeln tänkte jag rikta udden åt andra hållet, det välfärdssamhälle som vi fått lära oss är marknadsliberalismens motpol, men som vid en närmare betraktelse är dess lakej i det politiska etablissemangets kamp för att minska människors frihet.

Dagens arbetarrörelse föddes som en reaktion på arbetarnas hårda situation i den tidiga industrialismen. Människor hade under den här perioden nyligen flyttat in till snabbt växande städer och industriorter och levde under ibland väldigt svåra förhållanden. Det var här naturligt med en rörelse som värnade om arbetarens villkor. Det föreföll också naturligt att det var själva arbetet som kom i fokus, mycket på grund av att de tidiga fackföreningarnas viktigaste vapen i kampen för sin rättvisa var just möjligheten till strejk och arbetsvägran. För detta var nämligen en period, då de primitiva industrierna ännu hade ett stort behov av arbetskraft. (more…)

Liberalism eller nyfeodalism?

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 19 maj 2010
Tags: , , ,

(Följande artikel finns publicerad här på Sourze)

Nyliberalismen sjunger frihetens lovsång, men vurmen för obegränsat ägande lägger i själva verket grunden för dagens nyfeodala samhälle.

Johan Norberg och många andra säger sig förespråka en klassisk liberalism, även kallad nyliberalism. Men även om denna ideologi till ytan sjunger frihetens lovsång, så finns det skäl att fundera över om denna ideologi verkligen står för den frihet som den vill ge sken av. Ja, kan man rent av dra paralleller till nyfeodalism i denna ideologi som präglat utvecklingen under de senaste decennierna?

För som alla förstår, så är det mycket lätt att den enes frihet blir den andres ofrihet, och tvärtom. Om en person till exempel har rätt att vara ensam på en plats, så betyder det till exempel att alla andra människor är förhindrade ifrån att beträda denna plats. Om en person har ensamrätt att reproducera viss information, så är alla andra människor förhindrade ifrån att göra detta. Om en person har rätt att ensam använda allt vatten i ett vattendrag, så betyder det samtidigt att alla andra människor förhindras ifrån att använda vattnet. Vi ser här hur den klassiska äganderätten på så vis utgör ett tveeggat svärd i fråga om frihet, samtidigt som den ökar friheten för någon, så minskas friheten för den övriga befolkningen. (more…)

Nästa sida »