Idémaskinen


Gratis bok: Rätten till Jorden

Posted in Direktdemokrati,Medborgarlön,Penningreform,Politik av Robert Wensman på 11 september 2010

Härmed ger jag ut en bok som jag skrivit vid namn Rätten till Jorden, ett frihetligt försvar av medborgarlön. Denna bok är gratis och går att ladda ner här:

Ladda ner boken

Under några månader i början av året försökte jag få min bok utgiven. Jag prövade först med Ordfront. Även om jag inte anser att min bok är vare sig höger eller vänster, så tyckte jag ändå att den främst kunde höra hemma där i och med jag i min bok riktade udden emot marknadsliberalismen.  Efter någon månads väntan fick jag en artig refusering utan förklaring. Jag hörde mig för på Karneval förlag, men dessa var fullbokade för en tid framöver. På ren pi-tji försökte jag med Hydra förlag, men där fick jag inte ens något svar.

Månaderna gick sedan. Jag hade säkert kunnat försöka med fler förlag, men det kändes allt mer olustigt att någon liten grupp människor på ett kontor någonstans skulle styra min kontakt med eventuella läsare, så till sist har jag nu beslutat att helt enkelt att släppa boken fritt på Internet.

Bokens framsida föreställer en hand som håller i en planta. Den bräckliga plantans behov av jord och näring är tänkt att syfta på varje människas rätt till ett startkapital i sitt liv. Idén om att när samhället misslyckas med att ge människor arbete, så bör det åtminstone kunna erbjuda dem ett startkapital som motsvarar varje människas beskärda del av landets naturresurser. Detta skulle kunna manifesteras i form av en medborgarlön.

Boken är som tidigare nämnt tänkt att göra upp med vår tids dominerande ideologi, nämligen marknadsliberalismen. Jag tar upp saker som har sagts av dess förespråkare som Johan Norberg, Ayn Rand och Ingemar Nordin, och försöker visa på hur det finns grundläggande tankefel och i denna politiska filosofi. Rena logiska kullerbyttor och lek med ord. I andra halvan av boken skisserar jag på en ny sorts frihetlig ideologi, som istället lägger tonvikten på så kallad naturresursdelning, ett reformerat penningsystem och direktdemokrati.

Sprid gärna denna bok vidare, till vänner, på forum, på Facebook, på The Pirate Bay. etc. Kom ihåg att de bästa sakerna i livet ibland kan vara gratis.

Om du vill skänka en slant för att sponsra den här boken, använd följande ”flattr sak”:


Flattr this

Annonser

Direktdemokrati ingen ouppnåelig utopi

Posted in Direktdemokrati,Politik av Robert Wensman på 11 september 2010
Tags:

Följande artikel har även publicerats här på Sourze.

”Flera hundra människor har redan upptäckt och engagerar sig i dessa växande direktdemokratiska organisationer. Att intresset på gräsrotsnivå är stort går inte att ta miste på, men media och politiker förtiger fenomenet. Man kan undra varför.”

Portalparagrafen i den svenska regeringsformen lyder ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Men vad betyder det egentligen? När vi nu närmar oss ett val där det för första gången i historien bara finns två block att välja mellan, så kanske det är dags att reflektera lite över dessa ord. Är det verkligen folket som styr denna process, eller är det i själva verket medierna och politikerna som håller i taktpinnen då kampen om vem som ska styra Sverige ska avgöras?

Varje gång mänskligheten ställs inför ett nytt sätt att leva, så skrattar många människor först åt det. Sedan blir folk arga och rädda, för att tillsist betrakta det nya som en fullständig självklarhet. Som förespråkare av direktdemokrati har jag många gånger fått erfara detta fenomen på nära håll. (more…)

Birger Shlaug emot arbetssamhället

Posted in Uncategorized av Robert Wensman på 31 augusti 2010

Biger Shlaug är en av Miljöpartiets tidigare språkrör. Jag har bara sett Birger Shlaug en gång i verkligheten. Han besökte min gymnasieskola för många herrans år sedan, och jag vill minnas att jag jag då frågade honom något om varför Svergie skulle avveckla sina kärnkraftverk, samtidigt som öststaterna drev väldigt farliga kärnkraftverk.  Jag har egentligen aldrig tänkt på denne man i någon högre grad, fram tills jag för ett tag sedan upptäckte att han hade hoppat av Miljöpartiet, och skrev en intressant artikel om visionslösheten i politiken. En vän tipsade mig om följande filmklipp som är ifrån i somras.

Birger Shlaug ställer sig frågan om varför människor trots mer och mer avancerad teknik, och ökad produktion ändå måste arbeta mer och mer.  Han talar även om hur blockpolitiken cementerat föreställningen om att mänsklighetens mål och mening tycks gå ut på att arbeta och konsumera allt mer. Att människan blivit ett ändamål för ekonomin och inte tvärt om. Några minuter av tänkvärdhet med andra ord, och som förespråkare av medborgarlön så kan jag inte göra annat än att hålla med.

Om någon förresten undrar över varför jag inte har skrivit så väldigt mycket den senaste tiden så råkar detta händelsevis också bero på något som har med arbete att göra. Jag har under en tid känt mig allt mer stressad, främst på grund av jobbet. Jag känner att jag varit farligt nära att ”gå in i väggen” som det så fint heter. Men jag har i alla fall hittills fått bra stöd, och ska börja besöka företagets kurator. Detta har i alla fall fått mig att ytterligare tvingas begrunda på vilket sätt vi  spenderar större delen av vår bästa tid, och hur detta inverkar på vår hälsa. Om man inte mår bra på jobbet, blir det svårt att må bra i övrigt.

Projection programming, the future of software development?

Posted in Annat av Robert Wensman på 20 augusti 2010
Tags: ,

I would like to share with you one of my deepest insights in regard to software deveolopment and programming languages. This is an idea that I have been searching for in over six years, working proffessionally with related issues, and spending endless of hours thinking about how to solve a particular problem. Finally, one nice summer day 2008 I was lying on the grass this idea suddenly hit me like lightning! What I came up with could result in a new programming language paradigm, and possibly change the way we write interactive software. Here is the story.

(and yes, projection programming has some things in common with Neo’s dodging of bullets in the movie Matrix)

Problem domain

So, what is the problem I tried to solve? Well, how about if you want to create a really advanced interactive user interface. I am not talking about some simple modal user interface with a couple of modal dialog boxes. I am talking about the kind of user interface that continously give advanced feedback to the user, such as a word processor that continously updates a WYSIWYG layout, or checks your spelling. Or for example advanced IDE:s that compile and verify your programs at the same time as you write them. Just to give some examples.

What is characteristic for this kind of software is their predominant non-modality. When the user interacts with the user interface, he is continously presented with various consequences of his interaction, giving an interactive experience. I have been professionally involved in developing this kind of software, first working briefly for Intentional Software and then later Configura.

Contemporary methods

Undoubley, there are a number of such user interfaces around, created using contemporary programming methodology, such as ordinary OOP. The methodology to provide interactivity is to use listners/observers to propagate change through the data strucutres of the program. This is often referred to as the observer pattern, closley related to the model view controller design pattern (MVC pattern). Sometimes change propagation comes in the form of more simple ”hooks” or ”callbacks”. (more…)

Kampen mot bankerna

Posted in Penningreform av Robert Wensman på 16 augusti 2010
Tags: ,

Tänkte tipsa om följande film som berättar historien om hur dagens centralbanker egentligen kom till. Historien börjar på 1700 talet i det post koloniala USA, där bankfamiljen Rothchilds försöker etablera en centralbank, vilket de efter återupprepade försök till sist lyckas med. Detta är historien om hur presidenter genom tiderna sedan kämpat emot finansmakterna som alltid hotat den nya nationens självständighet. Eller som Abraham Lincon uttryckte det:

”Jag har två stora fiender, Sydstaternas armé framför mig och finansinstituten bakom mig. Av dessa två är den bakom mig min största fiende”

Senare blev han som bekant skjuten. Detta är en spännande historia om sluga bankmän, mordförsök och presidenter som kämpat för sitt land.

(more…)

Konspirationsteorier håller samhällsdebatten vital

Posted in Uncategorized av Robert Wensman på 16 augusti 2010

(Följande artikel har även publicerats på Sourze)

Jag har något som jag måste erkänna, nämligen att jag gillar konspirationsteorier.

Jag gillar konspirationsteorier, fast kanske inte på det sätt som många kanske skulle kunna tro. Jag tänkte nämligen inte alls ge mig in på frågan om huruvida det finns någon sanning eller ej bakom konspirationsteorierna. En sådan utläggning vore för syftet irrellevant, för man kan nämligen anse att så kallade konspirationsteorier i alla dess former utgör det drama som behövs för att stimulera ifrågasättandet och hålla samhällsdebatten vital, och att detta är en av deras främsta funktion. (more…)

Digital Drakturbin 2

Posted in Energiteknik av Robert Wensman på 22 juli 2010
Tags: ,

Detta är del av mitt projekt som går ut på att bygga en så kallad ”drakturbin”. Här följer jag upp mitt försök att designa en drakturbin med hjälp av programmering.

Generering av en drakturbin

Till att börja med skulle jag vilja gå igenom de metoder jag använder för att generera formen på en drakturbin. Jag inser att de förklaringar som jag gav i föregående uppdatering kanske lämnade en del att önska vad gäller en pedagisk förklaring av den bakomliggande matematiken. Så hur genererar man ett blad på en drakturbin? Det finns några saker att hålla reda på. (more…)

”Message from the big people”

Posted in Uncategorized av Robert Wensman på 17 juli 2010

Har någon funderat över det svenska uttrycket ”den lilla människan”? Vilket budskap förmedlas egentligen med detta uttryckssätt, och är detta uttryck tidsenligt, ens i sverige?

Varför skulle människor vara ”mindre” bara för att de är fattigare och inte har lika mycket makt? Betyder det omvänt att människor med makt är ”stora människor”? Man får förmoda att C.H. Svanberg därmed anser sig vara en stor människa. Hur stor är han egentligen?

Här är en reflektion från en liten person:

(more…)

Partipolitiken är ett jävla skämt

(Följande artikel har även publicerats  på source)

”Det här handlar inte om höger eller vänster, det handlar om stagnation eller utveckling. Om att rädda världen eller gå mot vår undergång. Om att använda hjärnan, eller låta oss styras av politikens flockmentalitet.”

För någon månad sedan gick centerns ungdomsförbund ut med sin kampanj ”arbetsmarknaden är ett jävla skämt”. Men frågan är om det inte är våra politiker som är ett jävla skämt.

Jag har inte tittat på en enda stor TV-debatt inför höstens val, och lär nog inte göra det heller. Det lilla jag har sett har varit fullt tillräckligt. Därmed inte sagt att jag är politiskt ointresserad. Jag är tvärtom mycket intresserad av politik, men jag är inte intresserad av den politik som saluförs av gammelmedierna. Nej tack! (more…)

Om att dra ett streck över det förflutna

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 01 juli 2010
Tags: ,

Marknadsliberaler värnar om äganderätten över land och andra naturresurser, och strävar efter att samhället ska upphöja denna äganderätt till något heligt, men hur har denna äganderätt egentligen tillkommit? Är det rentav så att den marknadsliberala äganderätten har rötterna i ett feodalt samhälle?

The Renegade Economist nämner i följande film hur aristokratin på 1700-talet tog över det medeltida skattesystemet som till stor grad fokuserade på landräntor. Intäkterna från landägande hamnade därmed allt mer i privat ägo, och istället fick staten finansieras genom en destruktiv skatt på arbete och besparingar. Ett förhållande som råder än idag.

I en annan film pratar The Renegade Economist om hur land som faktor i skapandet av välstånd raderats ur det kollektiva medvetandet. De marknadsliberala ekvationerna för välstånd rör sig i ett abstrakt plan där kapital kan betyda vad som helst, och vara oändligt. Men är det inte lite märkligt med alla dessa ekonomiska teorier som på intet sätt är kopplade till naturlagarna?

Över lag är det förvånande hur stor samklang det råder mellan den skattereform som förespråkas av The Renegade Economist och den naturresursdelning som förespråkas av undertecknad.

(tack ”Adde” för dessa film-tips)

Men man kan ställa en ännu mer enkel fråga. Allt land och alla naturresurser som någon äger har köpts av någon som ägde dem innan. Den någon, köpte i sin tur av någon annan och så vidare. Men någon stans måste den här kedjan ta slut.  Hur uppstod ägandet från början? Om vi bortser från den antagligen relativt lilla andel av naturresurser, som var böndernas odlingsmark och som gick i arv sedan urminnes tider, så kan man nog vara ganska säker på att en stor del av våra landmassor erövrades av kungar och feodalfurstar, som med vapen i hand befäste sin dominans. Dessa ägor styckades sedan upp och förenades ett antal gånger, och ärvdes säkert ner av någon baron, för att till sist hamna i händerna på den som idag besitter dessa naturresurser. (more…)

« Föregående sidaNästa sida »