Idémaskinen


Arbetslinjen skapar ett ineffektivt samhälle

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 02 mars 2010
Tags: , , ,

Arbetslinjen låter ju som en bra idé. Men i ett samhälle där alla måste arbeta så finns en risk att det skapas ett system som skapar arbete för arbetets egen skull snarare än effektivitet.

Eftersom Arbete är någonting strävsamt så antar vi automatiskt att detta måste vara någonting bra. Men jämför till exempel med en idrottare som tränar för att bli starkare. Träning är oftast bra, men det behövs en balans mellan träning och vila, och om idrottsmannen överdrev sin träning skulle musklerna i själva verket böra brytas ner i brist på energi. För samhället så finns en motsvarande risk att arbetslinjen leder till att bryta ner den effektivitet som finns i samhället, eftersom en billig arbetskraft gör att den kan användas på ett mer ineffektivt sätt. Lösningen är medborgarlön, men låt mig först förklara hur ineffektiviteten uppstår.

I det samhälle vi har idag beror människors rätt till ett värdigt liv på hans eller hennes möjlighet att förvärvsarbeta. Denna förutsättning ger människor mycket starka incitament att arbeta, vilket också är meningen. Samtidigt ser vi också idag en trend där allt färre tycks behövas på arbetsmarknaden, det beror till en stor del på att vi impoerterar allt mer från utlandet, men också på att de som verkligen har behov att fylla blir allt fattigare. Denna minskning av arbetsmarknadens behov tillsamans med pressen på enskilda att arbeta har potential att skapa en alldeles speciell form av korruption, nämligen en samhällsomfattande korruption som går ut på att skapa meningslösa arbeten. (more…)

Annonser