Idémaskinen


Arbetslinjen, ett eko ifrån ett gånget sekel?

Posted in Direktdemokrati,Medborgarlön av Robert Wensman på 16 september 2010
Tags: , ,

Någon på Moderaternas valkampanj verkar ha tänkt till lite väl mycket:

Jag vet inte om bilden är fejkad, vilket jag dessvärre tror att den inte är. Men även om bilden inte är fejkad så  belyser ändå arbetslinjens grundtanke. Bilden råkar handla om Moderaterna, men arbetslinjen är något som förespråkas av samtliga riksdagspartier. (more…)

Annonser

Partipolitiken är ett jävla skämt

(Följande artikel har även publicerats  på source)

”Det här handlar inte om höger eller vänster, det handlar om stagnation eller utveckling. Om att rädda världen eller gå mot vår undergång. Om att använda hjärnan, eller låta oss styras av politikens flockmentalitet.”

För någon månad sedan gick centerns ungdomsförbund ut med sin kampanj ”arbetsmarknaden är ett jävla skämt”. Men frågan är om det inte är våra politiker som är ett jävla skämt.

Jag har inte tittat på en enda stor TV-debatt inför höstens val, och lär nog inte göra det heller. Det lilla jag har sett har varit fullt tillräckligt. Därmed inte sagt att jag är politiskt ointresserad. Jag är tvärtom mycket intresserad av politik, men jag är inte intresserad av den politik som saluförs av gammelmedierna. Nej tack! (more…)

Marknaden mår utmärkt, tack!

Posted in Politik av Robert Wensman på 04 maj 2010
Tags: , , ,

(följande artikel finns publicerad på Sourze)

Kommer marknadens signaler fram? Denna fråga sysselsätter många marknadsliberaler. Men frågan är felställd, och vad som är viktigt är istället vem det är som skapar efterfrågan i ett samhälle.

Man brukar betrakta marknaden som ett signalsystem, som förmedlar människors intressen på ett sätt som gör att utbudet efter en viss tid alltid kommer att överensstämma med efterfrågan. Den ständigt närvarande oron i marknadsliberala kretsar är att staten på ett eller annat sätt ska förstöra marknadens känsliga signalsystem. Genom skatter och subventioner så snedvrids prissignalerna, marknaden blir instabil och till sist hotar undergången!

På vänsterkanten så oroar man sig också över marknadens förmåga till stabilitet. ”Det här är slutet på laissez-faire” uttryckte sig Frankrikes president Nicolas Sarkozy när USA:s bolånekris var ett faktum och världen hotades av en global finansiell kris. Sedan dess har Keynismen gjort sitt storstilade återtåg, och tanken är nu att staten med jämna mellanrum måste ställa saker till rätta i den stundtals instabila marknaden, och dämpa konjunktursvängningar. Men när krisen är över så drar sig staten sedan ur för att inte påverka marknadens delikata balans mer än nödvändigt! Detta är precis vad många på vänsterkanten har lärt sig att man ska göra av sina marknadsliberala politikerbröder. (more…)

Arbetsreduktion med 80% för att bygga takstolar

Posted in Politik av Robert Wensman på 21 april 2010
Tags: ,

Ny Teknik skriver om en ny automatisk produktionslina för att bygga takstolar. 15 personer kan då ersättas med 3 personer.

Arbetslinjen skapar ett ineffektivt samhälle

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 02 mars 2010
Tags: , , ,

Arbetslinjen låter ju som en bra idé. Men i ett samhälle där alla måste arbeta så finns en risk att det skapas ett system som skapar arbete för arbetets egen skull snarare än effektivitet.

Eftersom Arbete är någonting strävsamt så antar vi automatiskt att detta måste vara någonting bra. Men jämför till exempel med en idrottare som tränar för att bli starkare. Träning är oftast bra, men det behövs en balans mellan träning och vila, och om idrottsmannen överdrev sin träning skulle musklerna i själva verket böra brytas ner i brist på energi. För samhället så finns en motsvarande risk att arbetslinjen leder till att bryta ner den effektivitet som finns i samhället, eftersom en billig arbetskraft gör att den kan användas på ett mer ineffektivt sätt. Lösningen är medborgarlön, men låt mig först förklara hur ineffektiviteten uppstår.

I det samhälle vi har idag beror människors rätt till ett värdigt liv på hans eller hennes möjlighet att förvärvsarbeta. Denna förutsättning ger människor mycket starka incitament att arbeta, vilket också är meningen. Samtidigt ser vi också idag en trend där allt färre tycks behövas på arbetsmarknaden, det beror till en stor del på att vi impoerterar allt mer från utlandet, men också på att de som verkligen har behov att fylla blir allt fattigare. Denna minskning av arbetsmarknadens behov tillsamans med pressen på enskilda att arbeta har potential att skapa en alldeles speciell form av korruption, nämligen en samhällsomfattande korruption som går ut på att skapa meningslösa arbeten. (more…)

Ungdomsarbetslösheten

Posted in Politik av Robert Wensman på 23 februari 2010
Tags:

Svenska dagbladet har i en artikelserie uppmärksammat ungdomsarbetslösheten. Här är lite tips om hur man kan göra för att vinna lite uppmärksamhet hos arbetsgivaren.

Nej, men skämt å sido, så visar statistiken att 11% av de unga mellan 15 och 24 år är öppet arbetslösa. AMS har tidigare pratat om siffor på 23%, men detta är bara om man räknar på arbetslösheten bland de unga som faktiskt söker jobb, och till exempel inte studerar (eller är förtidspensionerade). Men ändå kan man misstänka att det finns en dold arbetslöshet som i form av att många unga studerar i väntan på att läget ska förbättras.

Även om detta visar att vi har en bit kvar till två tredjedelssamhället, så tycker jag är 11% arbetslöshet på tok för mycket.  Det måste i alla fall betraktas som ett bakslag för arbetslinjen.