Idémaskinen


Open letter to Peter Joseph, Jacque Fresco and the Zeitgeistmovement

In this letter I will state verifiable and indisputable facts that I believe to be relevant to the Zeitgeist movement. I will later discuss the implications this would have for the Venus project in particular.

My name is Robert Wensman and I am a computer scientist located in Sweden. I came to know about the Zeitgeist movement in 2008, in the midst of the financial crisis, and this movement has in a deep way influenced my view of the world. In particular by pointing out the inherent flaws of our financial systems, and giving inspiration in how we could create a completely new system.

Even though the view and beliefs of the Venus project resonate with my own vision for a better world, I have to say that there are some hard facts that the Zeitgeist movement seem oblivious to, in particular related to computer science and computational complexity and automated decision making, the methods of science and resilience on the top most level of society.

As a side note: When I was young I had ideas similar to some which can be found in the Venus project, in particular in regards to the automated production system, but as I started to study computer science and computational complexity I had to revise or even reject some of these Ideas. The purpose of this message is to share this insight, and at the end propose alternative ways of creating a resource based economy in the same spirit as the original one proposed by the Venus project, yet quite different. Now lets start with the first fact.

Fact 1:

Automated planning and optimization becomes exponentially more expensive in terms of computational resources as the size of the problem increases.

What does this mean? It simply means that if you want to automatically optimize the construction of a certain machine, artifact or system by using a computer, it becomes exponentially harder to do so as the complexity of what is being optimized is increased. (more…)

Annonser

Arbetslinjen, ett eko ifrån ett gånget sekel?

Posted in Direktdemokrati,Medborgarlön av Robert Wensman på 16 september 2010
Tags: , ,

Någon på Moderaternas valkampanj verkar ha tänkt till lite väl mycket:

Jag vet inte om bilden är fejkad, vilket jag dessvärre tror att den inte är. Men även om bilden inte är fejkad så  belyser ändå arbetslinjens grundtanke. Bilden råkar handla om Moderaterna, men arbetslinjen är något som förespråkas av samtliga riksdagspartier. (more…)

Direktdemokrati ingen ouppnåelig utopi

Posted in Direktdemokrati,Politik av Robert Wensman på 11 september 2010
Tags:

Följande artikel har även publicerats här på Sourze.

”Flera hundra människor har redan upptäckt och engagerar sig i dessa växande direktdemokratiska organisationer. Att intresset på gräsrotsnivå är stort går inte att ta miste på, men media och politiker förtiger fenomenet. Man kan undra varför.”

Portalparagrafen i den svenska regeringsformen lyder ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Men vad betyder det egentligen? När vi nu närmar oss ett val där det för första gången i historien bara finns två block att välja mellan, så kanske det är dags att reflektera lite över dessa ord. Är det verkligen folket som styr denna process, eller är det i själva verket medierna och politikerna som håller i taktpinnen då kampen om vem som ska styra Sverige ska avgöras?

Varje gång mänskligheten ställs inför ett nytt sätt att leva, så skrattar många människor först åt det. Sedan blir folk arga och rädda, för att tillsist betrakta det nya som en fullständig självklarhet. Som förespråkare av direktdemokrati har jag många gånger fått erfara detta fenomen på nära håll. (more…)

Partipolitiken är ett jävla skämt

(Följande artikel har även publicerats  på source)

”Det här handlar inte om höger eller vänster, det handlar om stagnation eller utveckling. Om att rädda världen eller gå mot vår undergång. Om att använda hjärnan, eller låta oss styras av politikens flockmentalitet.”

För någon månad sedan gick centerns ungdomsförbund ut med sin kampanj ”arbetsmarknaden är ett jävla skämt”. Men frågan är om det inte är våra politiker som är ett jävla skämt.

Jag har inte tittat på en enda stor TV-debatt inför höstens val, och lär nog inte göra det heller. Det lilla jag har sett har varit fullt tillräckligt. Därmed inte sagt att jag är politiskt ointresserad. Jag är tvärtom mycket intresserad av politik, men jag är inte intresserad av den politik som saluförs av gammelmedierna. Nej tack! (more…)

Om att dra ett streck över det förflutna

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 01 juli 2010
Tags: ,

Marknadsliberaler värnar om äganderätten över land och andra naturresurser, och strävar efter att samhället ska upphöja denna äganderätt till något heligt, men hur har denna äganderätt egentligen tillkommit? Är det rentav så att den marknadsliberala äganderätten har rötterna i ett feodalt samhälle?

The Renegade Economist nämner i följande film hur aristokratin på 1700-talet tog över det medeltida skattesystemet som till stor grad fokuserade på landräntor. Intäkterna från landägande hamnade därmed allt mer i privat ägo, och istället fick staten finansieras genom en destruktiv skatt på arbete och besparingar. Ett förhållande som råder än idag.

I en annan film pratar The Renegade Economist om hur land som faktor i skapandet av välstånd raderats ur det kollektiva medvetandet. De marknadsliberala ekvationerna för välstånd rör sig i ett abstrakt plan där kapital kan betyda vad som helst, och vara oändligt. Men är det inte lite märkligt med alla dessa ekonomiska teorier som på intet sätt är kopplade till naturlagarna?

Över lag är det förvånande hur stor samklang det råder mellan den skattereform som förespråkas av The Renegade Economist och den naturresursdelning som förespråkas av undertecknad.

(tack ”Adde” för dessa film-tips)

Men man kan ställa en ännu mer enkel fråga. Allt land och alla naturresurser som någon äger har köpts av någon som ägde dem innan. Den någon, köpte i sin tur av någon annan och så vidare. Men någon stans måste den här kedjan ta slut.  Hur uppstod ägandet från början? Om vi bortser från den antagligen relativt lilla andel av naturresurser, som var böndernas odlingsmark och som gick i arv sedan urminnes tider, så kan man nog vara ganska säker på att en stor del av våra landmassor erövrades av kungar och feodalfurstar, som med vapen i hand befäste sin dominans. Dessa ägor styckades sedan upp och förenades ett antal gånger, och ärvdes säkert ner av någon baron, för att till sist hamna i händerna på den som idag besitter dessa naturresurser. (more…)

Hur man hanterar ”mobben på Internet”

Posted in Direktdemokrati,Politik av Robert Wensman på 09 april 2010
Tags: , ,

Dagens Nyheter skriver idag om hur rasister frodas på Internet. Huruvida detta är sant eller har jag faktiskt ingen aning om, men jag vet att vissa av extremhögerns blogar är populära. Det skrivs också om hur vissa personer använder flera identiteter för att verka flera än de i själva verket är. Men vad gäller detta sista, så finns det faktiskt en möjlig teknisk lösning, som jag skrev om i ett tidigare blogginlägg.

Lösningen är helt enkelt att låta staten finansiera en Internettjänst för debatt där människor behöver legitimera sig med e-legitimation. Givetvis är nyttjandet av denna Internettjänst frivillig, och bara för dem som är villiga att delta i en öppen debatt. En sådan Internettjänst skulle kunna tillhandahålla gratis utrymme för bloggar, webbforum och olika typer av nättidningar, allt baserat på samma tekniska plattform som bygger på riktiga användaridentiteter baserade på personnummer. På det sättet skulle det skapas en webb-arena där man säkert kan ställa människor till svars för vad de säger, och där en och samma person inte kan anta olika identiteter. Man skulle även kunna ha anonyma men säkra omröstningar där alla tydligt kan läsa av den rådande opinionen i olika frågor, utan att behöva gissa om omröstningen var manipulerad med fejkade IP-adresser etc.

För i en framtid där politikens främsta arena är Internet, så kan public service lika gärna skapa en del av Internet vars huvudsyfte är att ge  debattörer en identitet. En del av Internet där människor visar sina ansikten helt enkelt. (more…)

Public service i framtiden?

Posted in Direktdemokrati,Politik av Robert Wensman på 24 mars 2010
Tags: ,

Hans Rosén skriver idag om hur mediekartan håller på att ritas om tack vare den nya tekniken (http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/publiken-sitter-inte-langre-pa-laktaren-1.1066859). Syftet med public service var från början att utgöra en demokratisk och icke-komersiell motpol till de stora mediebolagen, som annars hade varit ensamma om att höras i samhället.  Men när allt mer av samhällets kommunikation flyttar över till nätet, vilken roll har public service då att spela?

Man skulle kunna säga att rollen för public service är att skapa en gemensam plattform för demokratisk kommunikation. Visserligen så utgör redan det fria Internet redan en sådan plattform, i stor utsträckning. Men kanske det är värt att poängtera att det ändå finns en del saker som staten ändå skulle kunna hjälpa till med. Då genom att tillhandahålla demokratiska mötesplatser på nätet.

Förvisso tänker ni kanske, att detta redan finns i form av nätbaserade tidningar, blogg-hotell eller nätforum av olika de slag. Vem som helst kan ju dessutom koppla upp en egen server till nätet och på så vis föra kommunikationen. Men en statlig mötesplats på nätet  kunde ändå ha vissa fördelar som man kanske inte tänker på. Till exempel så kan en statligt tillhandahållen mötesplats kunna göra mycket mer långtgående åtaganden vad gäller historisk lagring av samhällets diskussion. Men det finns också fler fördelar med en statligt tillhandahållen plattform för demokratisk kommunikation:

(more…)

De byggde fel system

Posted in Direktdemokrati,Politik av Robert Wensman på 10 mars 2010
Tags: ,

För många år sedan, närmare bestämt 1999, så beslutade våra politiker att de själva inte var kompetenta nog att hantera våra pensionspengar. Deras idé var att varje människa själv skulle komponera ihop en sparportfölj med aktier och fonder via ett avancerat datasystem. Man skulle helt enkelt kunna placera pengarna, ungefär som om man hade dessa i handen, samtidigt som de inte kunde tas ut innan pensionen. Huruvida dessa politiker verkligen tyckte att människor var bättre på att placera pengarna än dem själva förtäljer icke historien, men man kan i alla fall förmoda att de ville slippa ansvaret. Om människor gjorde dåliga placeringar så skulle de helt enkelt ha sig själva att skylla.

Sagt och gjort, ett stort komplext datasystem byggdes för åtskilliga miljoner för detta ändamål, och resten är historia. Miljontals orangea kuvert började skickas ut till alla svenskar, för att allt som oftast hamna i det runda arkivet (papperskorgen). (more…)

Att hitta den politiska balansen

Posted in Direktdemokrati,Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 03 mars 2010
Tags: , , , ,

Jag skulle vilja göra något så ovanligt som en filosofisk reflektion över hur man kan komma framåt i den politiska diskussionen. Politiken består ofta av en rad olika krafter som drar åt olika håll. Vissa vill ha bibehållna skatter och välfärd, och andra vill ha bort alla skatter, och det kan tyckas omöjligt att förena dessa krafter och komma vidare. Två till synes motverkande krafter som har skapat en politisk låsning som varat i åtskilliga decennier.

Jag ska nu här demonstrera hur man skulle kunna lösa detta dödläge genom att använda tai chins grundtes. Styrka genom mjukhet. Idén om att man aldrig ska motverka en kraft direkt, utan att man istället ska försöka böja av den och utnyttja den till sin egen fördel. Den grundläggande formen för detta är virveln, krafter som böjs av runt ett centrum.

Istället för att motverka olika politiska krafter, så försöker vi alltså hitta deras tangent, för att sedan försöka avleda dem dit vi vill ha dem. Om till exempel någon pratar om liberalism, ja då visar vi hur man genom naturresursdelningen skapar en ännu starkare liberalism, genom att göra det omöjligt för människor att kontrollera andra människors liv, genom att kontrollera deras livsförutsättningar. I en marknadsliberal värld vore det ju till exempel möjligt att äga allt vatten, och på så vis kunna kontrollera vem som får leva eller inte utan att egentligen använda något aktivt våld. Men naturresursdelningen omöjliggör denna sorts dominans, och är i sig bara en konsekvens av den negativa rättigheten du får inte orsaka någon annan människas död”. (more…)

Inget etablerat parti får min röst i år

I torsdags förra veckan skrev jag den här artikeln på nättidningen Sourze angående valet 2010. Detta är mitt avstamp inför valrörelsen, och jag skriver om hur de etablerade partierna inte ens kommer i närheten av mina politiska huvudfrågor som är penningreform, medborgarlön, koldioxidransonering och direktdemokrati.  I frustration stänger jag av TVn när de vanliga partierna har debatt.

(För övrigt hade jag egentligen tänkt att publicera samma artikel här fast med bilder, men eftersom formatet är något annorlunda var jag tvungen att korta ner Sourze artikeln, eftersom långa texter blir för tunga att läsa utan bilder. Vi får se hur jag gör i framtiden när jag publicerar på nättidning.)

Nästa sida »