Idémaskinen


Hur vindkraft med drakar uppfanns

Posted in Energiteknik av Robert Wensman på 11 mars 2010
Tags: , ,

Mer information om vindkraft med drakar finns här, eller på Kitegens hemsida.

Annonser