Idémaskinen


Arbetsreduktion med 80% för att bygga takstolar

Posted in Politik av Robert Wensman på 21 april 2010
Tags: ,

Ny Teknik skriver om en ny automatisk produktionslina för att bygga takstolar. 15 personer kan då ersättas med 3 personer.

Annonser

”Japaner, japaner, överallt japaner”

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 13 mars 2010
Tags: , ,

SVT har idag lagt upp en dokumentärfilm om robotar i Japan (klicka på ”Mänskliga robotar”). Här är en annan artikel om en hushållsrobot som utvecklats. Steg för steg så betar Japanerna av checklistan för vad robotar ska behöva klara av innan de på allvar kan ta sig an tjänstesektorn. Med tanke på att Japan ligger i täten för den här utvecklingen så är det ganska troligt att framtiden för deras industri är säkrad.

När tjänsterobotar på allvar börjar göra entré på marknaden, så kommer Sverige importera högteknologi ifrån Asien, men vad kommer vi då att exportera? Bilar?

Här i Sverige har vi ett mossigt politiskt etablissemang till större delen präglat av fyrtiotalisterna och deras yngre politiska kloner. Istället för robotar och avancerad teknik är deras nuvarande vision att istället skicka ut en armé av fattiga ungdomar som tvingas till arbete genom olika åtgärdsprogram, offrade på arbetslinjens heliga altare. Eller som de sa i lumpen: ”det man inte har i huvudet, det har man i benen”. Det vill säga Sverige kan ju alltid kompensera bristande teknik genom att alla här springer benen av sig. (more…)

Arbetslinjen skapar ett ineffektivt samhälle

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 02 mars 2010
Tags: , , ,

Arbetslinjen låter ju som en bra idé. Men i ett samhälle där alla måste arbeta så finns en risk att det skapas ett system som skapar arbete för arbetets egen skull snarare än effektivitet.

Eftersom Arbete är någonting strävsamt så antar vi automatiskt att detta måste vara någonting bra. Men jämför till exempel med en idrottare som tränar för att bli starkare. Träning är oftast bra, men det behövs en balans mellan träning och vila, och om idrottsmannen överdrev sin träning skulle musklerna i själva verket böra brytas ner i brist på energi. För samhället så finns en motsvarande risk att arbetslinjen leder till att bryta ner den effektivitet som finns i samhället, eftersom en billig arbetskraft gör att den kan användas på ett mer ineffektivt sätt. Lösningen är medborgarlön, men låt mig först förklara hur ineffektiviteten uppstår.

I det samhälle vi har idag beror människors rätt till ett värdigt liv på hans eller hennes möjlighet att förvärvsarbeta. Denna förutsättning ger människor mycket starka incitament att arbeta, vilket också är meningen. Samtidigt ser vi också idag en trend där allt färre tycks behövas på arbetsmarknaden, det beror till en stor del på att vi impoerterar allt mer från utlandet, men också på att de som verkligen har behov att fylla blir allt fattigare. Denna minskning av arbetsmarknadens behov tillsamans med pressen på enskilda att arbeta har potential att skapa en alldeles speciell form av korruption, nämligen en samhällsomfattande korruption som går ut på att skapa meningslösa arbeten. (more…)

Ideologi för robotarnas värld

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 02 februari 2010
Tags: , , ,

Jag tänkte ta och dela med mig av en av grundtankarna bakom naturresursdelningen. Det kan knappast ha undgått någon, att den värld vi lever i ständigt automatiseras allt mer. Vi får effektivare maskiner, smartare fabriker och robotar av olika de slag, kan utföra allt mer sofistikerade arbetsuppgifter.

Detta är inte heller någon ny utveckling. Redan i civilisationens begynnelse har mänskligheten ständigt tagit nya steg mot en allt mer effektiv och rationell produktion. När jordbruket hade fått tillräckligt effektiva maskiner, så kunde arbetskraft  frigöras för industin och industrisamhället skapades. Idag har även fabrikerna effektivserats till en grad att inte så många människor behövs där längre, och det sägs att det samhälle vi nu lever i mer är ett tjänste och informationssamhälle. Så fortsätter utvecklingen varje gång som någon lyckas automatisera det som tidigare utförts av manuellt arbete. Förhoppningen är att det hela tiden ska dyka upp nya områden där mänsklig arbetskraft fortfarande behövs, men kan man vara så säker på det?

Nu till den stora frågan, när ska detta sluta? Det enkla svaret är att det antagligen kommer att sluta när samtliga yrken som i dagsläget utförs av människor, kan utföras lika bra av robotar. Här är några exempel på yrken som kan vara borta om ett halvsekel:

  1. Lastbilschaufför. När den första automatiskt styrda bilen väl får körkort och anses kompetent nog att köra en bil själv bland trafik så finns det ingen återvändo. Ingen kommer längre att betala en människa för att sitta och kuska runt med stora varulass.
  2. Taxi- och busschaufför. Om man kan automatisera lastbilar, så är taxi och buss inget problem heller. Dessa yrken försvinner helt. Att dessa yrkesgrupper idag känner risk för att bli utsatta för våld kommer att vara en bidragande orsak. Om någon vandaliserar en automatisk taxi eller buss kommer bevismaterial att registreras via kameror och andra sensorer. Det finns också en möjlighet att ett autonomt fordon stänger och låser dörrarna själv för att sedan köra vandaler och bråkstakar direkt till polishuset där de tas om direkt hand av ordningsmakten. (more…)