Idémaskinen


Vem är egentligen samhällets fiende?

Posted in Direktdemokrati,Politik av Robert Wensman på 12 januari 2010
Tags: ,

Orden är hårda.

”Dagen då Peter Sunde slutligen blev samhällets fiende är alltså här.”

Så skriver bloggaren Andreas Ekström skriver i sin blogg angående Peter Sundes nya initiativ till att omöjliggöra FRA:s massövervakning. Vad Peter Sunde har gjort är att presentera teknik med vilken man på ett smidigt sätt kan kryptera stora mängder av den trafik som passerar rikets gränser, vilket skulle sätta rejäla käppar i hjulet för FRA:s signalspaning.

Andreas Ekström menar på att Peter Sunde ”struntar i demokratin enligt eget gottfinnande”. Men sakta i backarna. Vem är det egentligen som strunar i demokratin? När FRA lagen röstades igenom, så gjordes så trots svenska folkets högljudda protester.

(more…)

Annonser