Idémaskinen


Med fokus på fusionen

Posted in Energiteknik av Robert Wensman på 03 mars 2010
Tags: ,

Fusionskraft är någonting som vi har hört talas om länge, kanske så länge att många nu tänker att det är en omöjlig dröm. De kanske har rätt, men jag tror samtidigt att det finns skäl att inte helt räkna bort fusionskraften som framtidens energikälla än. Det finns nämligen en rad spännande idéer som testas just nu, som till exempel något som kalls för ”fokus fusion”. Men vi börjar med att titta lite på de vanliga angreppsätten för att skapa fusion för att sätta det hela i perspektiv.

Vi är vana att se de stora tokamak reaktorerna, som till exempel den experimentella reaktorn ITER som forskarvärlden nu har investerat osannolika 5 miljarder dollar i. Med två system av massiva magneter, så hålls ett plasma ihop i ett smalt pärlband, vilket är möjligt eftersom plasmat består av laddade partiklar som påverkas av magnetfältet. Det krävs en enorm kraft för att hålla plasmat på plats så att fusionsprocessen mellan tritium och deterium ska kunna fortlöpa. (more…)

Annonser