Idémaskinen


Den ädla konsten att bränna kolväten

Posted in Energiteknik av Robert Wensman på 26 april 2010
Tags: ,

Det är nu många som tror att den interna förbränningsmotorns dagar är räknade, och många väntar sig att det ska komma allt bättre batterier som ska ersätta dagens teknik. Men kanske ska man ändå inte vara för snabb att  helt döma ut förbränningsmotorerna på förhand. För elbilen har fortfarande en del hinder att övervinna, och det finns många fler saker än fossila bränslen som man kan använda i en förbränningsmotor, som biodisel, metangas eller alkohol. Dessutom så finns det många spännande idéer på området. Den här artikeln är avsedd att ge en övergripande sammanfattning över olika sorters experimentella motorer.

Vissa menar på att det i själva verket är valet av bränsle som är den stora frågan när det gäller förbränningsmotorns framtid. Olika bränslen produceras på olika sätt, och har olika fördelar. Här är det många olika faktorer som spelar in, men i den här artikeln tänker jag inte gå in närmare på den frågan, utan jag lämnar detta åt andra bloggare som känner sig mer bevandrade på området. Istället så tänkte jag berätta om olika försök som görs att förbättra förbränningsmotorns rent mekaniska effektivitet.

För även om förbränningsmotorn nu har funnits i över hundra år, så kan man nämligen inte vara säker på att den nått sin fulländning! Om det är något vi kan lära oss av teknikutvecklings historien så kan även den mest beprövade tekniken plötsligt förbättras radikalt. Fast det är så klart upp till var och en om man vill tro på det, innan man kan se det.  (more…)

Annonser