Idémaskinen


Arbetarrörelsens fall var oundvikligt

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 20 maj 2010
Tags: ,

(Denna artikel finns även publicerad här på Sourze)

Dagens samhälle förenar förtäckt feodalism med de sociala skyddsnätens förmynderi. Det är svårt att föreställa sig hur något har kunnat gå så snett.

Jag har i tidigare artiklar riktat udden mot marknadsliberalismen, som med sitt obegränsade ägande skulle kunna ses som en återfödelse av ett närmast feodalt samhälle. Men i den här artikeln tänkte jag rikta udden åt andra hållet, det välfärdssamhälle som vi fått lära oss är marknadsliberalismens motpol, men som vid en närmare betraktelse är dess lakej i det politiska etablissemangets kamp för att minska människors frihet.

Dagens arbetarrörelse föddes som en reaktion på arbetarnas hårda situation i den tidiga industrialismen. Människor hade under den här perioden nyligen flyttat in till snabbt växande städer och industriorter och levde under ibland väldigt svåra förhållanden. Det var här naturligt med en rörelse som värnade om arbetarens villkor. Det föreföll också naturligt att det var själva arbetet som kom i fokus, mycket på grund av att de tidiga fackföreningarnas viktigaste vapen i kampen för sin rättvisa var just möjligheten till strejk och arbetsvägran. För detta var nämligen en period, då de primitiva industrierna ännu hade ett stort behov av arbetskraft. (more…)

Annonser

Liberalism eller nyfeodalism?

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 19 maj 2010
Tags: , , ,

(Följande artikel finns publicerad här på Sourze)

Nyliberalismen sjunger frihetens lovsång, men vurmen för obegränsat ägande lägger i själva verket grunden för dagens nyfeodala samhälle.

Johan Norberg och många andra säger sig förespråka en klassisk liberalism, även kallad nyliberalism. Men även om denna ideologi till ytan sjunger frihetens lovsång, så finns det skäl att fundera över om denna ideologi verkligen står för den frihet som den vill ge sken av. Ja, kan man rent av dra paralleller till nyfeodalism i denna ideologi som präglat utvecklingen under de senaste decennierna?

För som alla förstår, så är det mycket lätt att den enes frihet blir den andres ofrihet, och tvärtom. Om en person till exempel har rätt att vara ensam på en plats, så betyder det till exempel att alla andra människor är förhindrade ifrån att beträda denna plats. Om en person har ensamrätt att reproducera viss information, så är alla andra människor förhindrade ifrån att göra detta. Om en person har rätt att ensam använda allt vatten i ett vattendrag, så betyder det samtidigt att alla andra människor förhindras ifrån att använda vattnet. Vi ser här hur den klassiska äganderätten på så vis utgör ett tveeggat svärd i fråga om frihet, samtidigt som den ökar friheten för någon, så minskas friheten för den övriga befolkningen. (more…)

Varför det inte är bra med hemlösa

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 30 april 2010
Tags: , ,

I augusti försvann han helt in i fattigdomen. Han drog omkring som en luffare utan medel. För en tid var en bänk hans hem. Han sov på barer, i kaféer eller i de överbefolkade värmestugorna. När hösten kom hade han sålt det mesta av sina kläder, däribland sin svarta vinterjacka. Snön och kylan drev honom att huttrande med andra bostadslösa söka sig till fattighärbärget. Han fick först sina kläder tvättade. Sedan serverades soppa och bröd. En kamrat lärde honom att överleva vintern. På morgonen lämnade de härbärget. Blå och frostbitna gick de till en plats där man kunde få soppa. Därefter tog de sig till en värmestuga för att under några timmar få skydd mot den bittra kölden. Mot kvällen vände de tillbaka till härbärget.

Ibland tjänade han några kronor genom att skyffla snö. Men egentligen var han för svag för att utföra sådant arbete. Hans fötter var såriga och varje steg smärtsamt. Han försökte sig också på att tigga. Slutligen började han sälja vykort, och lyckades få sina kort sålda. Därigenom förbättrades hans situation. På härbärget fanns en intelligentia, som diskuterade politik. Han blev så intresserad av politik att han började tillbringa timmar att titta på politiska debatter.

Personens namn? Adolf Hitler, som tillbringade några svåra år i Wien år 1909. Hade världen idag sett annorlunda ut om Hitler hade mötts av ett varmare samhälle den där gången i Wien? Hade hans hat kunnat växa sig lika starkt, om han hade haft ett varmt hem att komma hem till, ett värdigt arbete och rätt till adekvat sjukvård?

Och vad betyder detta för oss som lever idag? Om världen nu i dagsläget går emot oroliga tider, med återkommande finanskriser, hotande ekologiska problem samt en allt mer tydlig politisk dissonans i samhället. Kanske är det dags att nu fundera på hur vi behandlar våra medmänniskor. För vem vet vad en fattig socialbidragstagare kommer att ta sig för i framtiden?

Kul med ekonomisk otrygghet?

Posted in Penningreform,Politik av Robert Wensman på 01 april 2010
Tags: ,

Ojämlikhet sägs orsaka ohälsa, men en annan fråga är om ojämlikhet också bidrar till kortsiktighet och ekonomiskt risktagande. Denna fråga borde vara av intresse i en värld ständigt drabbad av nya finanskriser orsakade av spekulation och ekonomisk ansvarslöshet.

Jag skulle vilja väcka en tanke. För inte så länge sedan kom boken Jämlikhetsanden som pekade på ett samband mellan ekonomisk ojämlikhet och ohälsa i ett samhälle. Hypotesen var att i ett samhälle med stor ojämlikhet, så skulle människor bli mer sjuka. Detta debatterades sedan flitigt på landets bloggar.

Jag tänker inte ge mig in i debetten om huruvida detta påstående stämmer eller ej, men det finns en annan fråga som är minst lika angelägen i ljuset av de senaste decenniernas ständigt återkommande finanskriser orsakade av ekonomisk ansvarslöshet och spekulation, nämligen om ökad ojämlikhet kan påverka samhällets risktagande.

Marknadsliberala förespråkare brukar nämligen själv gilla att framhålla detta samband, men då som någonting bra. ”Ojämlika människor vågar” brukar det heta. Tanken är här att människor som lever i fattigdom tar större risker, de flyttar från sin hemort, byter yrke eller rentav startar ett eget företag,  det yttersta adelsmärket i det liberala samhället! Källan för denna fantastiska och saliggörande drivkraft är i detta fall ojämlikheten som sporrar människorna till heroiska stordåd.

Men kan man verkligen bara betrakta risktagandets positiva effekter allena? Finns det inte en överhängande risk att en ökad ojämlikhet i lika hög grad leder till spekulation med värdepapper, att människor försöker hänga med i racet när bostadspriserna stiger, eller att människor helt enkelt spelar bort det lilla sparkapital de har kvar? Man skulle till exempel kunna fundera över om många av de Amerikaner som tog subprimelån, i själva verket såg det som en sista utväg ifrån en allt mer pressad tillvaro? För när människor stirrar fattigdomen i vitögat, finns det inte då en risk att vissa människor tar till drastiska åtgärder?  (more…)

Man blir helt enkelt inte sjuk

Posted in Politik av Robert Wensman på 25 februari 2010
Tags:

Följande är en sann historia.

Jag hade en gång möjlighet att sitta tillbords med en dollarmiljardär. Efter en rad tursamma och märkliga händelser så arbetade jag på hans ambitiösa mjukvaruprojekt, och vi befann oss på hans över 70 meter långa lyxjakt i karibien. Samme man har sedan dess gjort sig känd som rymdturist. Han hade fått i uppdrag av någon känd tidning att skriva en artikel om bemannade färder till mars, eller rättare sagt varför det var nödvändigt. Han var ute efter inspiration, och undrade någon av oss fyra programmerare som satt där hade några reflektioner att dela med oss kring ämnet. En Ungrare yttrade något om att det ligger i människans natur att utforska, och att vi därför måste åka till mars. Det blev tyst en liten stund, kanske försökte alla hämta andan efter denna Star-trek floskel. Jag gjorde det i alla fall.

Då kom jag att tänka på de kåkstäder av korrugerad plåt som fattiga svarta bodde i, alldeles intill den hamn i Antigua där lyxjakter för åtskilliga miljoner dollar låg förankrade. Typisk svensk som jag var kunde jag inte motstå frestelsen, så lite försynt frågade jag om man inte också kunde fundera över om det fanns bättre saker att göra för pengarna. Inget specifikt nämnt. Mannen blev märkbart irriterad, och sa något i stil med ”vaddå, det där är så tråkig attityd, så där kan man alltid säga! Ska vi lägga pengarna på den redan smällfeta nationella sjukförsäkringen?”. Jag vet inte om han var medveten om det, men vid tidpunkten så stod historiskt många Amerikaner helt utan sjukförsäkring. Vid något annat tillfälle hade han mycket stolt sagt: ”När jag var ung och kom till Amerika, så hade jag ingen sjukförsäkring. Jag klarade mig genom att helt enkelt inte bli sjuk”.

Och har man inget bröd, så får man väl äta bakelser istället? (more…)

Livsutrymme till låns

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 22 januari 2010
Tags: , ,

Svenska dagbladet skriver om att ockerhyror blir allt vanligare. Som exempel kan det kosta 10 000 kronor i månaden för en etta på 27 kvadratmeter på Södermalm. Själv har jag lyckats sänka mina egna boendekostnader med 40% genom att flytta till en ungefär lika stor bostadsrätt, som den hyresrätt jag tidigare bodde i. Detta gäller i alla fall så länge som räntorna är låga, eller för den som har möjlighet att amortera av mycket av sina lån.

Samtidigt skriver GT om hur hyresvärdarna gör storvinster. Jag har hört att vissa chefer för stora hyresbolag ska vara rejält rika. Företag som investerar i hyresrätter lovar ”hög avkastning till låg risk”. Ja, de till och med skryter över hur mycket de tjänar.

Vad detta är ett exempel på, är bara den urgamla principen om rikedomskondensering. Det vill säga att den som har pengar, har lättare att tjäna pengar. Eller omvänt, den som inte har några pengar tvingas betala dyrare för samma tjänster, och får ännu svårare att ta sig uppåt rent ekonomiskt.  Det är nog inte särskillt många som skulle tycka att detta är ett rättvist fenomen, men det är något som vi tvingats acceptera som en del av marknaden.

(more…)