Idémaskinen


”Debunking debunking for 911”

Posted in Politik av Robert Wensman på 12 april 2010
Tags:

Jag har hittat två filmer angående vad som hände den 11 september 2001 i WTC. Den första filmen visar en autentisk datorsimulation som kastar nytt ljus över händelserna.

Dessutom har följande hittills okända videoupptagning hittats, vilket visar händelserna ur en ny synvinkel. Detta tyder på att mycket av det som TV kanalerna visade kan ha varit videoredigerat. (more…)

Annonser