Idémaskinen


Open letter to Peter Joseph, Jacque Fresco and the Zeitgeistmovement

In this letter I will state verifiable and indisputable facts that I believe to be relevant to the Zeitgeist movement. I will later discuss the implications this would have for the Venus project in particular.

My name is Robert Wensman and I am a computer scientist located in Sweden. I came to know about the Zeitgeist movement in 2008, in the midst of the financial crisis, and this movement has in a deep way influenced my view of the world. In particular by pointing out the inherent flaws of our financial systems, and giving inspiration in how we could create a completely new system.

Even though the view and beliefs of the Venus project resonate with my own vision for a better world, I have to say that there are some hard facts that the Zeitgeist movement seem oblivious to, in particular related to computer science and computational complexity and automated decision making, the methods of science and resilience on the top most level of society.

As a side note: When I was young I had ideas similar to some which can be found in the Venus project, in particular in regards to the automated production system, but as I started to study computer science and computational complexity I had to revise or even reject some of these Ideas. The purpose of this message is to share this insight, and at the end propose alternative ways of creating a resource based economy in the same spirit as the original one proposed by the Venus project, yet quite different. Now lets start with the first fact.

Fact 1:

Automated planning and optimization becomes exponentially more expensive in terms of computational resources as the size of the problem increases.

What does this mean? It simply means that if you want to automatically optimize the construction of a certain machine, artifact or system by using a computer, it becomes exponentially harder to do so as the complexity of what is being optimized is increased. (more…)

Annonser

Arbetslinjen, ett eko ifrån ett gånget sekel?

Posted in Direktdemokrati,Medborgarlön av Robert Wensman på 16 september 2010
Tags: , ,

Någon på Moderaternas valkampanj verkar ha tänkt till lite väl mycket:

Jag vet inte om bilden är fejkad, vilket jag dessvärre tror att den inte är. Men även om bilden inte är fejkad så  belyser ändå arbetslinjens grundtanke. Bilden råkar handla om Moderaterna, men arbetslinjen är något som förespråkas av samtliga riksdagspartier. (more…)

Arbetarrörelsens fall var oundvikligt

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 20 maj 2010
Tags: ,

(Denna artikel finns även publicerad här på Sourze)

Dagens samhälle förenar förtäckt feodalism med de sociala skyddsnätens förmynderi. Det är svårt att föreställa sig hur något har kunnat gå så snett.

Jag har i tidigare artiklar riktat udden mot marknadsliberalismen, som med sitt obegränsade ägande skulle kunna ses som en återfödelse av ett närmast feodalt samhälle. Men i den här artikeln tänkte jag rikta udden åt andra hållet, det välfärdssamhälle som vi fått lära oss är marknadsliberalismens motpol, men som vid en närmare betraktelse är dess lakej i det politiska etablissemangets kamp för att minska människors frihet.

Dagens arbetarrörelse föddes som en reaktion på arbetarnas hårda situation i den tidiga industrialismen. Människor hade under den här perioden nyligen flyttat in till snabbt växande städer och industriorter och levde under ibland väldigt svåra förhållanden. Det var här naturligt med en rörelse som värnade om arbetarens villkor. Det föreföll också naturligt att det var själva arbetet som kom i fokus, mycket på grund av att de tidiga fackföreningarnas viktigaste vapen i kampen för sin rättvisa var just möjligheten till strejk och arbetsvägran. För detta var nämligen en period, då de primitiva industrierna ännu hade ett stort behov av arbetskraft. (more…)

Liberalism eller nyfeodalism?

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 19 maj 2010
Tags: , , ,

(Följande artikel finns publicerad här på Sourze)

Nyliberalismen sjunger frihetens lovsång, men vurmen för obegränsat ägande lägger i själva verket grunden för dagens nyfeodala samhälle.

Johan Norberg och många andra säger sig förespråka en klassisk liberalism, även kallad nyliberalism. Men även om denna ideologi till ytan sjunger frihetens lovsång, så finns det skäl att fundera över om denna ideologi verkligen står för den frihet som den vill ge sken av. Ja, kan man rent av dra paralleller till nyfeodalism i denna ideologi som präglat utvecklingen under de senaste decennierna?

För som alla förstår, så är det mycket lätt att den enes frihet blir den andres ofrihet, och tvärtom. Om en person till exempel har rätt att vara ensam på en plats, så betyder det till exempel att alla andra människor är förhindrade ifrån att beträda denna plats. Om en person har ensamrätt att reproducera viss information, så är alla andra människor förhindrade ifrån att göra detta. Om en person har rätt att ensam använda allt vatten i ett vattendrag, så betyder det samtidigt att alla andra människor förhindras ifrån att använda vattnet. Vi ser här hur den klassiska äganderätten på så vis utgör ett tveeggat svärd i fråga om frihet, samtidigt som den ökar friheten för någon, så minskas friheten för den övriga befolkningen. (more…)

Marknaden mår utmärkt, tack!

Posted in Politik av Robert Wensman på 04 maj 2010
Tags: , , ,

(följande artikel finns publicerad på Sourze)

Kommer marknadens signaler fram? Denna fråga sysselsätter många marknadsliberaler. Men frågan är felställd, och vad som är viktigt är istället vem det är som skapar efterfrågan i ett samhälle.

Man brukar betrakta marknaden som ett signalsystem, som förmedlar människors intressen på ett sätt som gör att utbudet efter en viss tid alltid kommer att överensstämma med efterfrågan. Den ständigt närvarande oron i marknadsliberala kretsar är att staten på ett eller annat sätt ska förstöra marknadens känsliga signalsystem. Genom skatter och subventioner så snedvrids prissignalerna, marknaden blir instabil och till sist hotar undergången!

På vänsterkanten så oroar man sig också över marknadens förmåga till stabilitet. ”Det här är slutet på laissez-faire” uttryckte sig Frankrikes president Nicolas Sarkozy när USA:s bolånekris var ett faktum och världen hotades av en global finansiell kris. Sedan dess har Keynismen gjort sitt storstilade återtåg, och tanken är nu att staten med jämna mellanrum måste ställa saker till rätta i den stundtals instabila marknaden, och dämpa konjunktursvängningar. Men när krisen är över så drar sig staten sedan ur för att inte påverka marknadens delikata balans mer än nödvändigt! Detta är precis vad många på vänsterkanten har lärt sig att man ska göra av sina marknadsliberala politikerbröder. (more…)

Varför det inte är bra med hemlösa

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 30 april 2010
Tags: , ,

I augusti försvann han helt in i fattigdomen. Han drog omkring som en luffare utan medel. För en tid var en bänk hans hem. Han sov på barer, i kaféer eller i de överbefolkade värmestugorna. När hösten kom hade han sålt det mesta av sina kläder, däribland sin svarta vinterjacka. Snön och kylan drev honom att huttrande med andra bostadslösa söka sig till fattighärbärget. Han fick först sina kläder tvättade. Sedan serverades soppa och bröd. En kamrat lärde honom att överleva vintern. På morgonen lämnade de härbärget. Blå och frostbitna gick de till en plats där man kunde få soppa. Därefter tog de sig till en värmestuga för att under några timmar få skydd mot den bittra kölden. Mot kvällen vände de tillbaka till härbärget.

Ibland tjänade han några kronor genom att skyffla snö. Men egentligen var han för svag för att utföra sådant arbete. Hans fötter var såriga och varje steg smärtsamt. Han försökte sig också på att tigga. Slutligen började han sälja vykort, och lyckades få sina kort sålda. Därigenom förbättrades hans situation. På härbärget fanns en intelligentia, som diskuterade politik. Han blev så intresserad av politik att han började tillbringa timmar att titta på politiska debatter.

Personens namn? Adolf Hitler, som tillbringade några svåra år i Wien år 1909. Hade världen idag sett annorlunda ut om Hitler hade mötts av ett varmare samhälle den där gången i Wien? Hade hans hat kunnat växa sig lika starkt, om han hade haft ett varmt hem att komma hem till, ett värdigt arbete och rätt till adekvat sjukvård?

Och vad betyder detta för oss som lever idag? Om världen nu i dagsläget går emot oroliga tider, med återkommande finanskriser, hotande ekologiska problem samt en allt mer tydlig politisk dissonans i samhället. Kanske är det dags att nu fundera på hur vi behandlar våra medmänniskor. För vem vet vad en fattig socialbidragstagare kommer att ta sig för i framtiden?

Medborgarlön borde vara en rättighet!

Posted in Penningreform,Politik av Robert Wensman på 21 april 2010
Tags: , ,

(följande artikel är även publicerad på Sourze)

När medborgarlön kommer på tal så dömer självutnämnda förståsigpåare ut projektet som ett orealistiskt flumprojekt. Det är bara nobelpristagare som fattat tycke för denna idé, men vad vet väl de?

Förra året skrev Hanne Kjöller en ledare i DN: ”Mental medborgarlön redan införd”. Hanne Kjöller uttrycker en viss förfäran över att människor i det här landet förväntar sig att kunna leva ett obesvärat liv, även om arbetsmarknaden inte är intresserad av dem. Om samhället inte ställer krav på individer som fastnat i de sociala skyddsnäten, så finns det annars en överhängande risk att människor börjar tillämpa tankesättet: ”Varför leva på egen lön när man kan leva på andras?” menar hon. Till och med Miljöpartiet har sedan en tid tillbaka fegat ur och slopat sitt tidigare krav på medborgarlön. (more…)

”Japaner, japaner, överallt japaner”

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 13 mars 2010
Tags: , ,

SVT har idag lagt upp en dokumentärfilm om robotar i Japan (klicka på ”Mänskliga robotar”). Här är en annan artikel om en hushållsrobot som utvecklats. Steg för steg så betar Japanerna av checklistan för vad robotar ska behöva klara av innan de på allvar kan ta sig an tjänstesektorn. Med tanke på att Japan ligger i täten för den här utvecklingen så är det ganska troligt att framtiden för deras industri är säkrad.

När tjänsterobotar på allvar börjar göra entré på marknaden, så kommer Sverige importera högteknologi ifrån Asien, men vad kommer vi då att exportera? Bilar?

Här i Sverige har vi ett mossigt politiskt etablissemang till större delen präglat av fyrtiotalisterna och deras yngre politiska kloner. Istället för robotar och avancerad teknik är deras nuvarande vision att istället skicka ut en armé av fattiga ungdomar som tvingas till arbete genom olika åtgärdsprogram, offrade på arbetslinjens heliga altare. Eller som de sa i lumpen: ”det man inte har i huvudet, det har man i benen”. Det vill säga Sverige kan ju alltid kompensera bristande teknik genom att alla här springer benen av sig. (more…)

Utvecklingens paradox

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 12 mars 2010
Tags: , ,

Samhällsutvecklingen handlar i allt högre grad om innovationer som skapar en effektivare industri och nyare produkter. Man skulle till och med kunna säga att innovationen är samhällsutvecklingens kärna, speciellt idag då västvärlden allt mindre kan konkurrera i fråga om produktion. Jag tänkte därför dela med mig några av mina erfarenheter kring just innovation, och vad det är som främjar en innovativ kultur. Det är också relevant att fråga sig dagens vinstorienterade och kravfyllda arbetsmarknad inverkar på samhällets förmåga att skapa innovationer.


Jag tror nämligen att jag har en del erfarenhet av detta, kanske mer än de flesta. Min pappa var nämligen innovatör, och hade några patent inom främst mekanik, som till exempel kring ett pneumatiskt system för utfodring av matfisk, och en både stark och snabb aktuator baserad på en kedja istället för de sedvanliga skruvarna. Till min mammas stora förtret så började hans verktyg ta över en allt större del av huset i något som mera liknade en mekanisk verkstad med allt ifrån pelarborr till elektriskt svetsaggregat. Jag tror att han också försökte patentera en kemisk analysprocess för att snabbt kunna se guldhalten i sten. Han brukade krossa stenar i mortlar, och lösa upp dem i en vätska för att se vilken färg det blev. Han brukade säga att han hade ”många järn i elden”. (more…)

Att hitta den politiska balansen

Posted in Direktdemokrati,Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 03 mars 2010
Tags: , , , ,

Jag skulle vilja göra något så ovanligt som en filosofisk reflektion över hur man kan komma framåt i den politiska diskussionen. Politiken består ofta av en rad olika krafter som drar åt olika håll. Vissa vill ha bibehållna skatter och välfärd, och andra vill ha bort alla skatter, och det kan tyckas omöjligt att förena dessa krafter och komma vidare. Två till synes motverkande krafter som har skapat en politisk låsning som varat i åtskilliga decennier.

Jag ska nu här demonstrera hur man skulle kunna lösa detta dödläge genom att använda tai chins grundtes. Styrka genom mjukhet. Idén om att man aldrig ska motverka en kraft direkt, utan att man istället ska försöka böja av den och utnyttja den till sin egen fördel. Den grundläggande formen för detta är virveln, krafter som böjs av runt ett centrum.

Istället för att motverka olika politiska krafter, så försöker vi alltså hitta deras tangent, för att sedan försöka avleda dem dit vi vill ha dem. Om till exempel någon pratar om liberalism, ja då visar vi hur man genom naturresursdelningen skapar en ännu starkare liberalism, genom att göra det omöjligt för människor att kontrollera andra människors liv, genom att kontrollera deras livsförutsättningar. I en marknadsliberal värld vore det ju till exempel möjligt att äga allt vatten, och på så vis kunna kontrollera vem som får leva eller inte utan att egentligen använda något aktivt våld. Men naturresursdelningen omöjliggör denna sorts dominans, och är i sig bara en konsekvens av den negativa rättigheten du får inte orsaka någon annan människas död”. (more…)

Nästa sida »