Idémaskinen


Inget etablerat parti får min röst i år

I torsdags förra veckan skrev jag den här artikeln på nättidningen Sourze angående valet 2010. Detta är mitt avstamp inför valrörelsen, och jag skriver om hur de etablerade partierna inte ens kommer i närheten av mina politiska huvudfrågor som är penningreform, medborgarlön, koldioxidransonering och direktdemokrati.  I frustration stänger jag av TVn när de vanliga partierna har debatt.

(För övrigt hade jag egentligen tänkt att publicera samma artikel här fast med bilder, men eftersom formatet är något annorlunda var jag tvungen att korta ner Sourze artikeln, eftersom långa texter blir för tunga att läsa utan bilder. Vi får se hur jag gör i framtiden när jag publicerar på nättidning.)

Annonser

Naturresursdelning for dummies

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 18 februari 2010
Tags: , ,

Naturresursdelningen som sådan bygger på filosofiska tankar om frihet, men det är kanske inte så lätt att få en helhetsbild över detta politiska system. Jag tänkte därför göra en enkel sammanfattning av hur man skulle kunna röra sig i riktning mot naturresursdelningen, på ett sätt som dessutom harmonierar med dagens realpolitiska verklighet. Det politiska programmet för att göra så innefattar två punkter:

  1. Skatteskifte, från skatt på lönearbete till skatt på användandet av naturresurser.
  2. En övergång från behovsprövat bistånd till medborgarlön.

Svårare än så behöver det inte vara!

Sedan till frågan om detta är en höger eller vänster ideologi? Vissa jag pratat med tycker vid första anblicken att uppdelningen av naturresurser är socialistisk, men jag vill här påminna om att produktionsmedel inte nödvändigtvis är samma sak som naturresurser. En fabrik består av så mycket mer än bara de metaller och mineraler som den är uppbyggd av! Att jag inte heller förespråkar någon skatt på arbete gör att man absolut inte kan betrakta naturresursdelningen som socialistisk. Precis som i svampskogen gäller det att göra en noggrann inspektion innan man drar förhastade slutsatser, annars kan det gå illa!

Samtidigt så har naturresursdelningen en tydlig fördelningspolitisk idé. Utifrån detta skulle man kunna säga att naturresursdelningen är en vänsterliberal ideologi. Eftersom naturresursdelningen inte innehåller förtäckt tvång på samma sätt som socialliberalismen, så skulle jag dessutom vilja påstå att den kanske är den mest renodlade formen av vänsterliberalism man kan tänka sig.

Men eftersom naturresursdelningen inte bygger på vare sig centralstyre eller den sorts solidaritet som traditionell fördelningspolitik inom vänstern utgår ifrån, så finns det även en viss fara med sortera in naturresursdelningen under ”vänsterpolitik”. Om man kallar naturresursdelningen för ”vänster”, så måste man därför vara medveten om att det inte har så mycket med traditionell vänsterpolitik att göra.

Så det säkraste är nog att kalla naturresursdelningen för ”liberal” helt enkelt.  Eller varför inte ”äkta liberalism”? Det finns ju som vi tidigare konstaterat ingen annan (icke-social) liberalism som ger människor rätt till nödvändiga livsförutsättningar. För som Ayn Rand sa (för att bevisa något helt annat) ”Utan rätt till liv, så är inga andra rättigheter möjliga”.

[ Ä K T A   L I B E R A L I S M ]

Två sidor av samma mynt

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 12 februari 2010
Tags: , ,

Jag tänkte ägna ett inlägg åt ”min nemesis”, nämligen marknadsliberalismen, även kallad ”nyliberalismen”. Till att börja med gillar jag inte ordet nyliberalism, eftersom en ideologi bara kan vara ny en gång, och också eftersom jag inte ser djuriskt revirtänkande som något nytänkande alls. Nej, därför föredrar jag begreppet marknadsliberalismen kort och gott. Det för tanken till en ideologi som anser att marknaden bör vara fri, men inte nödvändigtvis människan, vilket är passande.

Den naturresursdelning som jag företräder, förhåller sig till marknadsliberalismen, ungefär som Snake Eyes till Storm Shadow, för den som haft nöjet att betrakta det senaste årets ”actionhändelse” G.I. Joe, Rise of Cobra. En vit och en svart ninja i monumental tvekamp. Båda är stöpta i samma form, men har sedan valt att följa två helt skiljda banor. (more…)

Virtuell landreform

Posted in Medborgarlön av Robert Wensman på 12 februari 2010
Tags: , ,

Naturresursdelning är att likna vid en virtuell landreform, där man delar upp värdet av naturresurserna, utan att för den skull dela upp naturresurserna rent fysiskt. Detta har stora likheter med hur aktiebolag fungerar, där ägandet av bolaget är uppdelat, samtidigt som fabrikerna och kontoren alltjämt förblir opåverkade av denna indelning.

Ibland när jag framför mina tankar kring naturresursdelning, så vill många jämföra det med landreform. Landreform har historiskt ofta handlat om att ge tillbaka odlingsmark som tagits i beslag av kolonial-makter, till fattiga bönder.

Även om man kan anse att det finns viss rättvisa i att fattiga ges möjlighet att försörja sig själva utan att vara beroende av storbönder, så väcker begreppet ”landreform” ofta ont blod med tanke på hur vissa landreformer genomförts rent historiskt. Zimbabwes president Robert Mugabe har till exempel chockerat världen med en våldsam jordereform som lett till att många vita jordbrukare mördades. Det plötsliga bytet av ägare, har också i detta fall lamslagit jordbruket då nya ägare tog över jordbruken i all hast, utan vare sig tillräcklig kunskap och resurser för att kunna bedriva ett effektivt jordbruk.

Samtidigt ska man minnas att det finns många mer positiva exempel på jordereform i historien. I Sverige har vi i historien haft en rad så kallade ”skiften”, där jordbruket kunde effektiviseras på olika sätt. Eller till exempel Finlands torparlag 1919 som gav torpare laglig rätt att köpa sitt torp och bli oberoende. Så att utifrån några enstaka våldsamma exempel dra alla former av jodreform över en kam, och göra ordet till ett skällsord vore att förneka vårt lands egen historia. (more…)

Ideologi för robotarnas värld

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 02 februari 2010
Tags: , , ,

Jag tänkte ta och dela med mig av en av grundtankarna bakom naturresursdelningen. Det kan knappast ha undgått någon, att den värld vi lever i ständigt automatiseras allt mer. Vi får effektivare maskiner, smartare fabriker och robotar av olika de slag, kan utföra allt mer sofistikerade arbetsuppgifter.

Detta är inte heller någon ny utveckling. Redan i civilisationens begynnelse har mänskligheten ständigt tagit nya steg mot en allt mer effektiv och rationell produktion. När jordbruket hade fått tillräckligt effektiva maskiner, så kunde arbetskraft  frigöras för industin och industrisamhället skapades. Idag har även fabrikerna effektivserats till en grad att inte så många människor behövs där längre, och det sägs att det samhälle vi nu lever i mer är ett tjänste och informationssamhälle. Så fortsätter utvecklingen varje gång som någon lyckas automatisera det som tidigare utförts av manuellt arbete. Förhoppningen är att det hela tiden ska dyka upp nya områden där mänsklig arbetskraft fortfarande behövs, men kan man vara så säker på det?

Nu till den stora frågan, när ska detta sluta? Det enkla svaret är att det antagligen kommer att sluta när samtliga yrken som i dagsläget utförs av människor, kan utföras lika bra av robotar. Här är några exempel på yrken som kan vara borta om ett halvsekel:

  1. Lastbilschaufför. När den första automatiskt styrda bilen väl får körkort och anses kompetent nog att köra en bil själv bland trafik så finns det ingen återvändo. Ingen kommer längre att betala en människa för att sitta och kuska runt med stora varulass.
  2. Taxi- och busschaufför. Om man kan automatisera lastbilar, så är taxi och buss inget problem heller. Dessa yrken försvinner helt. Att dessa yrkesgrupper idag känner risk för att bli utsatta för våld kommer att vara en bidragande orsak. Om någon vandaliserar en automatisk taxi eller buss kommer bevismaterial att registreras via kameror och andra sensorer. Det finns också en möjlighet att ett autonomt fordon stänger och låser dörrarna själv för att sedan köra vandaler och bråkstakar direkt till polishuset där de tas om direkt hand av ordningsmakten. (more…)

Vad gör västvärlden?

Ny Teknik skriver idag om hur Kinas snabba tillväxt på miljöteknik oroar Obama. Förra året blev Kina störst i värden på Vindkraft. Året innan blev Kina störst på Solkraft.

Även om man kan säga mycket om det Kinesiska centralstyret, så lyckas de ändå mobilisera resurser till projekt som har betydelse för landet.  Västvärlden tycks däremot sakna handlingskraft, och verkar allt för upptaget av interna problem för att kunna hantera framtiden. De flesta av oss vet nog instinktivt varför det är på det här sättet. Det beror på banksystem som suger ur samhället på energi, på politiker som kohandlar bort långsiktiga målsättningar för att vinna nästa val och på oligarkiska företagsstrukturer där de i toppen tycks allt för fokuserade på sina egna privata intressen. Istället för att utveckla ledarskap inom någon industri, har USA blivit bäst på VD-bonusar.

Det är vår generation som måste börja göra något för att förändra den här trenden, och vi måste börja göra någonting snart! Jag hoppas att jag genom den här bloggen kan ge några idéer om vad västvärlden skulle kunna göra för att skapa ett mer livskraftigt samhälle. För att sammanfatta vad jag anser är viktigt, så är det följande frågor:

  1. Medborgarlön, för att skapa en dynamisk och trygg arbetsmarknad baserad på människors inre drivkraft, snarare än tvång.
  2. Penningreform. Det är orimligt att ett anonymt bankväsende har sådan makt över världen som den har idag. Det sätt som pengar skapas på och lånas ut emot ränta måste upphöra.
  3. Förbättrad demokrati. Det partisystem vi har idag skapar bara ett oligarkiskt partiväsende. För att få in friska idéer i detta system, så behöver det representativa systemet ses över, och kompletteras med en möjlighet för enskilda människor att representera sig själva i riksdagen.
  4. Koldioxidransonering. Det enda sättet att komma till rätta med det som många beskriver som en global uppvärmning är att alla får dra ett lika stort lass i den kampen.

Dessvärre finns det inte ett enda riksdagsparti som driver någon av dessa frågor. Det ser inte bra ut för framtiden. :-(…

Kanske är det bara ”köttberget” som måste flytta på sig innan det kan hända något nytt…

Googledag åt folket

Posted in Medborgarlön av Robert Wensman på 28 januari 2010
Tags: , ,

Vanligtvis så brukar så kallat ”god företagsledning” gå ut på att planera de anställdas verksamheter in i detalj. Processbeskrivningar ska skrivas och planer ska upprättas och följas. Men är detta verkligen det bästa sättet att motivera människor till arbete?

Många har kanske redan hört talas om Googles något annorlunda syn på detta. På Google så får anställda en dag i veckan då de tillåts arbeta med vad hellst de vill. De anställda kan på så vis få fritt spelrum för sin kreativitet, och förfölja sina drömmar.

Många skulle säkert ha förutspått att Googledagen skulle leda till fullständigt bortkastade personalresurser. ”Vem ska betala för att människor bara leker på arbetstid” skulle säkert någon sur byråkrat tycka. Men faktum är att det har visat sig vara ett synnerligen framgångsrikt koncept. Närmare hälften av Googles lanserade produkter under ett år, har just uppkommit på dessa fria dagar, då personalen bara sitter och ”leker”. På detta sätt har till exempel komersiella framgångar som Gmail och Google Earth uppståt.

Här är ett föredrag av Daniel Pink, som belyser de psykologiska faktorer som ligger bakom detta, och som förklarar vad det är som gör människor motiverade att arbeta. Inslaget tar några minuter, men är väl värt att titta igenom.

Men än så länge är det som sagt bara ett stort företag som på allvar tagit till sig dessa vetenskapligt belagda tankar. Planerandet och processandet är nog annars den rådande företagsnormen. Men låt oss leka med tanken på vad som skulle hända med utvecklingen av ny teknik, om man gav alla människor en googledag? (more…)

En digital röst för medborgarlön

Posted in Medborgarlön av Robert Wensman på 22 januari 2010
Tags: ,

Vad som är det vanligaste missförståndet vad gäller medborgarlön, eller basinkomst som det också kallas. Är att samhället skänker gåvor till lata människor, och att det därför är ett system som främjar lathet. Det liknas vid piraterna, som vill kunna kopiera musik och film gratis. Ännu ett pojkstreck som lata, unga och vilda människor har hittat på! Detta är en fullständig missuppfattning.

Om det förhåller sig så beror såklart på hur basinkomsten finansierats. Om man till exempel i kommunistisk stil, ger produkten av människors arbete, till människor som inte arbetar, så blir det givetvis så. Då underbygger man människors incitament att arbeta, och kommunistiska experiment världen över visar att så också sker i praktiken. (more…)

Livsutrymme till låns

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 22 januari 2010
Tags: , ,

Svenska dagbladet skriver om att ockerhyror blir allt vanligare. Som exempel kan det kosta 10 000 kronor i månaden för en etta på 27 kvadratmeter på Södermalm. Själv har jag lyckats sänka mina egna boendekostnader med 40% genom att flytta till en ungefär lika stor bostadsrätt, som den hyresrätt jag tidigare bodde i. Detta gäller i alla fall så länge som räntorna är låga, eller för den som har möjlighet att amortera av mycket av sina lån.

Samtidigt skriver GT om hur hyresvärdarna gör storvinster. Jag har hört att vissa chefer för stora hyresbolag ska vara rejält rika. Företag som investerar i hyresrätter lovar ”hög avkastning till låg risk”. Ja, de till och med skryter över hur mycket de tjänar.

Vad detta är ett exempel på, är bara den urgamla principen om rikedomskondensering. Det vill säga att den som har pengar, har lättare att tjäna pengar. Eller omvänt, den som inte har några pengar tvingas betala dyrare för samma tjänster, och får ännu svårare att ta sig uppåt rent ekonomiskt.  Det är nog inte särskillt många som skulle tycka att detta är ett rättvist fenomen, men det är något som vi tvingats acceptera som en del av marknaden.

(more…)

« Föregående sida