Idémaskinen


Hur man hanterar ”mobben på Internet”

Posted in Direktdemokrati,Politik av Robert Wensman på 09 april 2010
Tags: , ,

Dagens Nyheter skriver idag om hur rasister frodas på Internet. Huruvida detta är sant eller har jag faktiskt ingen aning om, men jag vet att vissa av extremhögerns blogar är populära. Det skrivs också om hur vissa personer använder flera identiteter för att verka flera än de i själva verket är. Men vad gäller detta sista, så finns det faktiskt en möjlig teknisk lösning, som jag skrev om i ett tidigare blogginlägg.

Lösningen är helt enkelt att låta staten finansiera en Internettjänst för debatt där människor behöver legitimera sig med e-legitimation. Givetvis är nyttjandet av denna Internettjänst frivillig, och bara för dem som är villiga att delta i en öppen debatt. En sådan Internettjänst skulle kunna tillhandahålla gratis utrymme för bloggar, webbforum och olika typer av nättidningar, allt baserat på samma tekniska plattform som bygger på riktiga användaridentiteter baserade på personnummer. På det sättet skulle det skapas en webb-arena där man säkert kan ställa människor till svars för vad de säger, och där en och samma person inte kan anta olika identiteter. Man skulle även kunna ha anonyma men säkra omröstningar där alla tydligt kan läsa av den rådande opinionen i olika frågor, utan att behöva gissa om omröstningen var manipulerad med fejkade IP-adresser etc.

För i en framtid där politikens främsta arena är Internet, så kan public service lika gärna skapa en del av Internet vars huvudsyfte är att ge  debattörer en identitet. En del av Internet där människor visar sina ansikten helt enkelt. (more…)

Annonser

Public service i framtiden?

Posted in Direktdemokrati,Politik av Robert Wensman på 24 mars 2010
Tags: ,

Hans Rosén skriver idag om hur mediekartan håller på att ritas om tack vare den nya tekniken (http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/publiken-sitter-inte-langre-pa-laktaren-1.1066859). Syftet med public service var från början att utgöra en demokratisk och icke-komersiell motpol till de stora mediebolagen, som annars hade varit ensamma om att höras i samhället.  Men när allt mer av samhällets kommunikation flyttar över till nätet, vilken roll har public service då att spela?

Man skulle kunna säga att rollen för public service är att skapa en gemensam plattform för demokratisk kommunikation. Visserligen så utgör redan det fria Internet redan en sådan plattform, i stor utsträckning. Men kanske det är värt att poängtera att det ändå finns en del saker som staten ändå skulle kunna hjälpa till med. Då genom att tillhandahålla demokratiska mötesplatser på nätet.

Förvisso tänker ni kanske, att detta redan finns i form av nätbaserade tidningar, blogg-hotell eller nätforum av olika de slag. Vem som helst kan ju dessutom koppla upp en egen server till nätet och på så vis föra kommunikationen. Men en statlig mötesplats på nätet  kunde ändå ha vissa fördelar som man kanske inte tänker på. Till exempel så kan en statligt tillhandahållen mötesplats kunna göra mycket mer långtgående åtaganden vad gäller historisk lagring av samhällets diskussion. Men det finns också fler fördelar med en statligt tillhandahållen plattform för demokratisk kommunikation:

(more…)