Idémaskinen


Open letter to Peter Joseph, Jacque Fresco and the Zeitgeistmovement

In this letter I will state verifiable and indisputable facts that I believe to be relevant to the Zeitgeist movement. I will later discuss the implications this would have for the Venus project in particular.

My name is Robert Wensman and I am a computer scientist located in Sweden. I came to know about the Zeitgeist movement in 2008, in the midst of the financial crisis, and this movement has in a deep way influenced my view of the world. In particular by pointing out the inherent flaws of our financial systems, and giving inspiration in how we could create a completely new system.

Even though the view and beliefs of the Venus project resonate with my own vision for a better world, I have to say that there are some hard facts that the Zeitgeist movement seem oblivious to, in particular related to computer science and computational complexity and automated decision making, the methods of science and resilience on the top most level of society.

As a side note: When I was young I had ideas similar to some which can be found in the Venus project, in particular in regards to the automated production system, but as I started to study computer science and computational complexity I had to revise or even reject some of these Ideas. The purpose of this message is to share this insight, and at the end propose alternative ways of creating a resource based economy in the same spirit as the original one proposed by the Venus project, yet quite different. Now lets start with the first fact.

Fact 1:

Automated planning and optimization becomes exponentially more expensive in terms of computational resources as the size of the problem increases.

What does this mean? It simply means that if you want to automatically optimize the construction of a certain machine, artifact or system by using a computer, it becomes exponentially harder to do so as the complexity of what is being optimized is increased. (more…)

Annonser

Kampen mot bankerna

Posted in Penningreform av Robert Wensman på 16 augusti 2010
Tags: ,

Tänkte tipsa om följande film som berättar historien om hur dagens centralbanker egentligen kom till. Historien börjar på 1700 talet i det post koloniala USA, där bankfamiljen Rothchilds försöker etablera en centralbank, vilket de efter återupprepade försök till sist lyckas med. Detta är historien om hur presidenter genom tiderna sedan kämpat emot finansmakterna som alltid hotat den nya nationens självständighet. Eller som Abraham Lincon uttryckte det:

”Jag har två stora fiender, Sydstaternas armé framför mig och finansinstituten bakom mig. Av dessa två är den bakom mig min största fiende”

Senare blev han som bekant skjuten. Detta är en spännande historia om sluga bankmän, mordförsök och presidenter som kämpat för sitt land.

(more…)

Partipolitiken är ett jävla skämt

(Följande artikel har även publicerats  på source)

”Det här handlar inte om höger eller vänster, det handlar om stagnation eller utveckling. Om att rädda världen eller gå mot vår undergång. Om att använda hjärnan, eller låta oss styras av politikens flockmentalitet.”

För någon månad sedan gick centerns ungdomsförbund ut med sin kampanj ”arbetsmarknaden är ett jävla skämt”. Men frågan är om det inte är våra politiker som är ett jävla skämt.

Jag har inte tittat på en enda stor TV-debatt inför höstens val, och lär nog inte göra det heller. Det lilla jag har sett har varit fullt tillräckligt. Därmed inte sagt att jag är politiskt ointresserad. Jag är tvärtom mycket intresserad av politik, men jag är inte intresserad av den politik som saluförs av gammelmedierna. Nej tack! (more…)

Filmtips

Posted in Penningreform,Politik av Robert Wensman på 30 maj 2010
Tags: ,

Var ute med familjen och cycklade i grönskan. Men för den som vill ha något trevligt att titta på i sommarnatten kan jag rekommendera följande filmklipp. Först ett föredrag av en viss Bernard A. Lietaer som pratar om det man inte får prata om, nämligen det monetära systemet. Han förklarar varför man inte får prata om detta, vare sig i politiken, i journalistiken och i den akademiska världen :

(Programmet är indelat i 5 klipp, när det första klippet tar slut, klicka på nästa avsnitt etc.)

Han nämner också något om det ”falska nobelpriset”, nämligen nobelpriset i ekonomi. Som många kanske vet så är nobelpriset i ekonomi inget riktigt nobelpris, och det är tveksamt om ens Alfred Nobel hade velat ha ett sådant, eftersom det finns mycket goda skäl att ifrågasätta huruvida makroekonomiska teorier som ej prövats mot verkligheten verkligen är en vetenskap. Det är mera utav ett vanligt yrke snarare. Men den svenska riksbanken inrättade ett pris ”till minne av Alfred Nobel”, och Journalister har sedan utan vidare benämner ”Nobelpriset i ekonomi”.

För den som inte redan sett den skulle jag också vilja rekommendera Dan Josefssons film Novemberrevolutionen:

(6 Delar)

Sedan kan det också vara intressant att ha sett Johan Norbergs film Överdos som går att se på TV4 Play.

Liberalism eller nyfeodalism?

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 19 maj 2010
Tags: , , ,

(Följande artikel finns publicerad här på Sourze)

Nyliberalismen sjunger frihetens lovsång, men vurmen för obegränsat ägande lägger i själva verket grunden för dagens nyfeodala samhälle.

Johan Norberg och många andra säger sig förespråka en klassisk liberalism, även kallad nyliberalism. Men även om denna ideologi till ytan sjunger frihetens lovsång, så finns det skäl att fundera över om denna ideologi verkligen står för den frihet som den vill ge sken av. Ja, kan man rent av dra paralleller till nyfeodalism i denna ideologi som präglat utvecklingen under de senaste decennierna?

För som alla förstår, så är det mycket lätt att den enes frihet blir den andres ofrihet, och tvärtom. Om en person till exempel har rätt att vara ensam på en plats, så betyder det till exempel att alla andra människor är förhindrade ifrån att beträda denna plats. Om en person har ensamrätt att reproducera viss information, så är alla andra människor förhindrade ifrån att göra detta. Om en person har rätt att ensam använda allt vatten i ett vattendrag, så betyder det samtidigt att alla andra människor förhindras ifrån att använda vattnet. Vi ser här hur den klassiska äganderätten på så vis utgör ett tveeggat svärd i fråga om frihet, samtidigt som den ökar friheten för någon, så minskas friheten för den övriga befolkningen. (more…)

Marknaden mår utmärkt, tack!

Posted in Politik av Robert Wensman på 04 maj 2010
Tags: , , ,

(följande artikel finns publicerad på Sourze)

Kommer marknadens signaler fram? Denna fråga sysselsätter många marknadsliberaler. Men frågan är felställd, och vad som är viktigt är istället vem det är som skapar efterfrågan i ett samhälle.

Man brukar betrakta marknaden som ett signalsystem, som förmedlar människors intressen på ett sätt som gör att utbudet efter en viss tid alltid kommer att överensstämma med efterfrågan. Den ständigt närvarande oron i marknadsliberala kretsar är att staten på ett eller annat sätt ska förstöra marknadens känsliga signalsystem. Genom skatter och subventioner så snedvrids prissignalerna, marknaden blir instabil och till sist hotar undergången!

På vänsterkanten så oroar man sig också över marknadens förmåga till stabilitet. ”Det här är slutet på laissez-faire” uttryckte sig Frankrikes president Nicolas Sarkozy när USA:s bolånekris var ett faktum och världen hotades av en global finansiell kris. Sedan dess har Keynismen gjort sitt storstilade återtåg, och tanken är nu att staten med jämna mellanrum måste ställa saker till rätta i den stundtals instabila marknaden, och dämpa konjunktursvängningar. Men när krisen är över så drar sig staten sedan ur för att inte påverka marknadens delikata balans mer än nödvändigt! Detta är precis vad många på vänsterkanten har lärt sig att man ska göra av sina marknadsliberala politikerbröder. (more…)

Medborgarlön borde vara en rättighet!

Posted in Penningreform,Politik av Robert Wensman på 21 april 2010
Tags: , ,

(följande artikel är även publicerad på Sourze)

När medborgarlön kommer på tal så dömer självutnämnda förståsigpåare ut projektet som ett orealistiskt flumprojekt. Det är bara nobelpristagare som fattat tycke för denna idé, men vad vet väl de?

Förra året skrev Hanne Kjöller en ledare i DN: ”Mental medborgarlön redan införd”. Hanne Kjöller uttrycker en viss förfäran över att människor i det här landet förväntar sig att kunna leva ett obesvärat liv, även om arbetsmarknaden inte är intresserad av dem. Om samhället inte ställer krav på individer som fastnat i de sociala skyddsnäten, så finns det annars en överhängande risk att människor börjar tillämpa tankesättet: ”Varför leva på egen lön när man kan leva på andras?” menar hon. Till och med Miljöpartiet har sedan en tid tillbaka fegat ur och slopat sitt tidigare krav på medborgarlön. (more…)

Trög fattar föreningen

Posted in Penningreform,Politik av Robert Wensman på 20 januari 2010
Tags: ,

Här är en gammal sketch av Galenskaparna som något överraskande pekar ut just ekonomer som trögfattade:

Den får mig att fundera över varför Galenskaparna den här gången valde att häckla just ekonomerna? Hade det hänt något i ekonomin just då som gjort ekonomer särskilt impopulära? Jag kan inte historieskrivningen tillräckligt bra för att avgöra den saken.

Men samtidigt så är det sant att nationalekonomer har misslyckats med att utbilda allmänheten om några av penningsystemets allra mest basala egenskaper. Till exempel att alla pengar som existerar har skapats genom lån, och att centralbankerna världen över kräver tillbaka dessa pengar inklusive en ränta. Många har nu börjat upptäcka att det skulle vara omöjligt att betala tillbaka dessa lån, eftersom pengarna som krävs i ränta inte existerar. Jag skriver även om detta på min sida om arbetskrediter. (more…)