Idémaskinen


Open letter to Peter Joseph, Jacque Fresco and the Zeitgeistmovement

In this letter I will state verifiable and indisputable facts that I believe to be relevant to the Zeitgeist movement. I will later discuss the implications this would have for the Venus project in particular.

My name is Robert Wensman and I am a computer scientist located in Sweden. I came to know about the Zeitgeist movement in 2008, in the midst of the financial crisis, and this movement has in a deep way influenced my view of the world. In particular by pointing out the inherent flaws of our financial systems, and giving inspiration in how we could create a completely new system.

Even though the view and beliefs of the Venus project resonate with my own vision for a better world, I have to say that there are some hard facts that the Zeitgeist movement seem oblivious to, in particular related to computer science and computational complexity and automated decision making, the methods of science and resilience on the top most level of society.

As a side note: When I was young I had ideas similar to some which can be found in the Venus project, in particular in regards to the automated production system, but as I started to study computer science and computational complexity I had to revise or even reject some of these Ideas. The purpose of this message is to share this insight, and at the end propose alternative ways of creating a resource based economy in the same spirit as the original one proposed by the Venus project, yet quite different. Now lets start with the first fact.

Fact 1:

Automated planning and optimization becomes exponentially more expensive in terms of computational resources as the size of the problem increases.

What does this mean? It simply means that if you want to automatically optimize the construction of a certain machine, artifact or system by using a computer, it becomes exponentially harder to do so as the complexity of what is being optimized is increased. (more…)

Annonser

”Peak allt”

Posted in Energiteknik,Politik av Robert Wensman på 09 oktober 2010
Tags:

Jag skulle vilja dela med mig av några filmer som handlar om slutet på vår era. Det kanske inte har undgått de flesta att höra om den så kallade ”peak oil”, det vill säga tanken om att oljeproduktionen till sist inte kommer att kunna öka i samma takt som efterfrågan, varpå en period av prisinstabilitet och dramatiskt höjda priser på olja kommer att följa.  Med tanke på att det mesta i vårt samhälle är beroende på olja, så skulle detta innebära en oerhört stor omställning.

Michael Ruppert är en före detta underrättelse agent som berättar om slutet på oljeperioden i sin film ”Collapse”:

http://www.disclose.tv/action/viewvideo/50078/Collapse__part_1_/

(more…)

Partipolitiken är ett jävla skämt

(Följande artikel har även publicerats  på source)

”Det här handlar inte om höger eller vänster, det handlar om stagnation eller utveckling. Om att rädda världen eller gå mot vår undergång. Om att använda hjärnan, eller låta oss styras av politikens flockmentalitet.”

För någon månad sedan gick centerns ungdomsförbund ut med sin kampanj ”arbetsmarknaden är ett jävla skämt”. Men frågan är om det inte är våra politiker som är ett jävla skämt.

Jag har inte tittat på en enda stor TV-debatt inför höstens val, och lär nog inte göra det heller. Det lilla jag har sett har varit fullt tillräckligt. Därmed inte sagt att jag är politiskt ointresserad. Jag är tvärtom mycket intresserad av politik, men jag är inte intresserad av den politik som saluförs av gammelmedierna. Nej tack! (more…)

Om att dra ett streck över det förflutna

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 01 juli 2010
Tags: ,

Marknadsliberaler värnar om äganderätten över land och andra naturresurser, och strävar efter att samhället ska upphöja denna äganderätt till något heligt, men hur har denna äganderätt egentligen tillkommit? Är det rentav så att den marknadsliberala äganderätten har rötterna i ett feodalt samhälle?

The Renegade Economist nämner i följande film hur aristokratin på 1700-talet tog över det medeltida skattesystemet som till stor grad fokuserade på landräntor. Intäkterna från landägande hamnade därmed allt mer i privat ägo, och istället fick staten finansieras genom en destruktiv skatt på arbete och besparingar. Ett förhållande som råder än idag.

I en annan film pratar The Renegade Economist om hur land som faktor i skapandet av välstånd raderats ur det kollektiva medvetandet. De marknadsliberala ekvationerna för välstånd rör sig i ett abstrakt plan där kapital kan betyda vad som helst, och vara oändligt. Men är det inte lite märkligt med alla dessa ekonomiska teorier som på intet sätt är kopplade till naturlagarna?

Över lag är det förvånande hur stor samklang det råder mellan den skattereform som förespråkas av The Renegade Economist och den naturresursdelning som förespråkas av undertecknad.

(tack ”Adde” för dessa film-tips)

Men man kan ställa en ännu mer enkel fråga. Allt land och alla naturresurser som någon äger har köpts av någon som ägde dem innan. Den någon, köpte i sin tur av någon annan och så vidare. Men någon stans måste den här kedjan ta slut.  Hur uppstod ägandet från början? Om vi bortser från den antagligen relativt lilla andel av naturresurser, som var böndernas odlingsmark och som gick i arv sedan urminnes tider, så kan man nog vara ganska säker på att en stor del av våra landmassor erövrades av kungar och feodalfurstar, som med vapen i hand befäste sin dominans. Dessa ägor styckades sedan upp och förenades ett antal gånger, och ärvdes säkert ner av någon baron, för att till sist hamna i händerna på den som idag besitter dessa naturresurser. (more…)

Liberalism eller nyfeodalism?

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 19 maj 2010
Tags: , , ,

(Följande artikel finns publicerad här på Sourze)

Nyliberalismen sjunger frihetens lovsång, men vurmen för obegränsat ägande lägger i själva verket grunden för dagens nyfeodala samhälle.

Johan Norberg och många andra säger sig förespråka en klassisk liberalism, även kallad nyliberalism. Men även om denna ideologi till ytan sjunger frihetens lovsång, så finns det skäl att fundera över om denna ideologi verkligen står för den frihet som den vill ge sken av. Ja, kan man rent av dra paralleller till nyfeodalism i denna ideologi som präglat utvecklingen under de senaste decennierna?

För som alla förstår, så är det mycket lätt att den enes frihet blir den andres ofrihet, och tvärtom. Om en person till exempel har rätt att vara ensam på en plats, så betyder det till exempel att alla andra människor är förhindrade ifrån att beträda denna plats. Om en person har ensamrätt att reproducera viss information, så är alla andra människor förhindrade ifrån att göra detta. Om en person har rätt att ensam använda allt vatten i ett vattendrag, så betyder det samtidigt att alla andra människor förhindras ifrån att använda vattnet. Vi ser här hur den klassiska äganderätten på så vis utgör ett tveeggat svärd i fråga om frihet, samtidigt som den ökar friheten för någon, så minskas friheten för den övriga befolkningen. (more…)

Marknaden mår utmärkt, tack!

Posted in Politik av Robert Wensman på 04 maj 2010
Tags: , , ,

(följande artikel finns publicerad på Sourze)

Kommer marknadens signaler fram? Denna fråga sysselsätter många marknadsliberaler. Men frågan är felställd, och vad som är viktigt är istället vem det är som skapar efterfrågan i ett samhälle.

Man brukar betrakta marknaden som ett signalsystem, som förmedlar människors intressen på ett sätt som gör att utbudet efter en viss tid alltid kommer att överensstämma med efterfrågan. Den ständigt närvarande oron i marknadsliberala kretsar är att staten på ett eller annat sätt ska förstöra marknadens känsliga signalsystem. Genom skatter och subventioner så snedvrids prissignalerna, marknaden blir instabil och till sist hotar undergången!

På vänsterkanten så oroar man sig också över marknadens förmåga till stabilitet. ”Det här är slutet på laissez-faire” uttryckte sig Frankrikes president Nicolas Sarkozy när USA:s bolånekris var ett faktum och världen hotades av en global finansiell kris. Sedan dess har Keynismen gjort sitt storstilade återtåg, och tanken är nu att staten med jämna mellanrum måste ställa saker till rätta i den stundtals instabila marknaden, och dämpa konjunktursvängningar. Men när krisen är över så drar sig staten sedan ur för att inte påverka marknadens delikata balans mer än nödvändigt! Detta är precis vad många på vänsterkanten har lärt sig att man ska göra av sina marknadsliberala politikerbröder. (more…)

Varför det inte är bra med hemlösa

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 30 april 2010
Tags: , ,

I augusti försvann han helt in i fattigdomen. Han drog omkring som en luffare utan medel. För en tid var en bänk hans hem. Han sov på barer, i kaféer eller i de överbefolkade värmestugorna. När hösten kom hade han sålt det mesta av sina kläder, däribland sin svarta vinterjacka. Snön och kylan drev honom att huttrande med andra bostadslösa söka sig till fattighärbärget. Han fick först sina kläder tvättade. Sedan serverades soppa och bröd. En kamrat lärde honom att överleva vintern. På morgonen lämnade de härbärget. Blå och frostbitna gick de till en plats där man kunde få soppa. Därefter tog de sig till en värmestuga för att under några timmar få skydd mot den bittra kölden. Mot kvällen vände de tillbaka till härbärget.

Ibland tjänade han några kronor genom att skyffla snö. Men egentligen var han för svag för att utföra sådant arbete. Hans fötter var såriga och varje steg smärtsamt. Han försökte sig också på att tigga. Slutligen började han sälja vykort, och lyckades få sina kort sålda. Därigenom förbättrades hans situation. På härbärget fanns en intelligentia, som diskuterade politik. Han blev så intresserad av politik att han började tillbringa timmar att titta på politiska debatter.

Personens namn? Adolf Hitler, som tillbringade några svåra år i Wien år 1909. Hade världen idag sett annorlunda ut om Hitler hade mötts av ett varmare samhälle den där gången i Wien? Hade hans hat kunnat växa sig lika starkt, om han hade haft ett varmt hem att komma hem till, ett värdigt arbete och rätt till adekvat sjukvård?

Och vad betyder detta för oss som lever idag? Om världen nu i dagsläget går emot oroliga tider, med återkommande finanskriser, hotande ekologiska problem samt en allt mer tydlig politisk dissonans i samhället. Kanske är det dags att nu fundera på hur vi behandlar våra medmänniskor. För vem vet vad en fattig socialbidragstagare kommer att ta sig för i framtiden?

Medborgarlön borde vara en rättighet!

Posted in Penningreform,Politik av Robert Wensman på 21 april 2010
Tags: , ,

(följande artikel är även publicerad på Sourze)

När medborgarlön kommer på tal så dömer självutnämnda förståsigpåare ut projektet som ett orealistiskt flumprojekt. Det är bara nobelpristagare som fattat tycke för denna idé, men vad vet väl de?

Förra året skrev Hanne Kjöller en ledare i DN: ”Mental medborgarlön redan införd”. Hanne Kjöller uttrycker en viss förfäran över att människor i det här landet förväntar sig att kunna leva ett obesvärat liv, även om arbetsmarknaden inte är intresserad av dem. Om samhället inte ställer krav på individer som fastnat i de sociala skyddsnäten, så finns det annars en överhängande risk att människor börjar tillämpa tankesättet: ”Varför leva på egen lön när man kan leva på andras?” menar hon. Till och med Miljöpartiet har sedan en tid tillbaka fegat ur och slopat sitt tidigare krav på medborgarlön. (more…)

Naturresursdelning deltar i idétävling

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 03 april 2010
Tags:

Som en markadsföringskampanj för det nystartade fackförbundet GS (gemensam styrka), så har det anordnats en idétävling. Jag tänkte att ett deltagande i den tävlingen skulle kunna bidra till att skapa uppmärksamhet kring begreppet naturresursdelning. Klicka på följande länk och rösta!

http://gemensamstyrka.se/ide/naturresursdelning

Utvecklingens paradox

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 12 mars 2010
Tags: , ,

Samhällsutvecklingen handlar i allt högre grad om innovationer som skapar en effektivare industri och nyare produkter. Man skulle till och med kunna säga att innovationen är samhällsutvecklingens kärna, speciellt idag då västvärlden allt mindre kan konkurrera i fråga om produktion. Jag tänkte därför dela med mig några av mina erfarenheter kring just innovation, och vad det är som främjar en innovativ kultur. Det är också relevant att fråga sig dagens vinstorienterade och kravfyllda arbetsmarknad inverkar på samhällets förmåga att skapa innovationer.


Jag tror nämligen att jag har en del erfarenhet av detta, kanske mer än de flesta. Min pappa var nämligen innovatör, och hade några patent inom främst mekanik, som till exempel kring ett pneumatiskt system för utfodring av matfisk, och en både stark och snabb aktuator baserad på en kedja istället för de sedvanliga skruvarna. Till min mammas stora förtret så började hans verktyg ta över en allt större del av huset i något som mera liknade en mekanisk verkstad med allt ifrån pelarborr till elektriskt svetsaggregat. Jag tror att han också försökte patentera en kemisk analysprocess för att snabbt kunna se guldhalten i sten. Han brukade krossa stenar i mortlar, och lösa upp dem i en vätska för att se vilken färg det blev. Han brukade säga att han hade ”många järn i elden”. (more…)

Nästa sida »