Idémaskinen


Open letter to Peter Joseph, Jacque Fresco and the Zeitgeistmovement

In this letter I will state verifiable and indisputable facts that I believe to be relevant to the Zeitgeist movement. I will later discuss the implications this would have for the Venus project in particular.

My name is Robert Wensman and I am a computer scientist located in Sweden. I came to know about the Zeitgeist movement in 2008, in the midst of the financial crisis, and this movement has in a deep way influenced my view of the world. In particular by pointing out the inherent flaws of our financial systems, and giving inspiration in how we could create a completely new system.

Even though the view and beliefs of the Venus project resonate with my own vision for a better world, I have to say that there are some hard facts that the Zeitgeist movement seem oblivious to, in particular related to computer science and computational complexity and automated decision making, the methods of science and resilience on the top most level of society.

As a side note: When I was young I had ideas similar to some which can be found in the Venus project, in particular in regards to the automated production system, but as I started to study computer science and computational complexity I had to revise or even reject some of these Ideas. The purpose of this message is to share this insight, and at the end propose alternative ways of creating a resource based economy in the same spirit as the original one proposed by the Venus project, yet quite different. Now lets start with the first fact.

Fact 1:

Automated planning and optimization becomes exponentially more expensive in terms of computational resources as the size of the problem increases.

What does this mean? It simply means that if you want to automatically optimize the construction of a certain machine, artifact or system by using a computer, it becomes exponentially harder to do so as the complexity of what is being optimized is increased. (more…)

Annonser

Kampen mot bankerna

Posted in Penningreform av Robert Wensman på 16 augusti 2010
Tags: ,

Tänkte tipsa om följande film som berättar historien om hur dagens centralbanker egentligen kom till. Historien börjar på 1700 talet i det post koloniala USA, där bankfamiljen Rothchilds försöker etablera en centralbank, vilket de efter återupprepade försök till sist lyckas med. Detta är historien om hur presidenter genom tiderna sedan kämpat emot finansmakterna som alltid hotat den nya nationens självständighet. Eller som Abraham Lincon uttryckte det:

”Jag har två stora fiender, Sydstaternas armé framför mig och finansinstituten bakom mig. Av dessa två är den bakom mig min största fiende”

Senare blev han som bekant skjuten. Detta är en spännande historia om sluga bankmän, mordförsök och presidenter som kämpat för sitt land.

(more…)

Partipolitiken är ett jävla skämt

(Följande artikel har även publicerats  på source)

”Det här handlar inte om höger eller vänster, det handlar om stagnation eller utveckling. Om att rädda världen eller gå mot vår undergång. Om att använda hjärnan, eller låta oss styras av politikens flockmentalitet.”

För någon månad sedan gick centerns ungdomsförbund ut med sin kampanj ”arbetsmarknaden är ett jävla skämt”. Men frågan är om det inte är våra politiker som är ett jävla skämt.

Jag har inte tittat på en enda stor TV-debatt inför höstens val, och lär nog inte göra det heller. Det lilla jag har sett har varit fullt tillräckligt. Därmed inte sagt att jag är politiskt ointresserad. Jag är tvärtom mycket intresserad av politik, men jag är inte intresserad av den politik som saluförs av gammelmedierna. Nej tack! (more…)

Filmtips

Posted in Penningreform,Politik av Robert Wensman på 30 maj 2010
Tags: ,

Var ute med familjen och cycklade i grönskan. Men för den som vill ha något trevligt att titta på i sommarnatten kan jag rekommendera följande filmklipp. Först ett föredrag av en viss Bernard A. Lietaer som pratar om det man inte får prata om, nämligen det monetära systemet. Han förklarar varför man inte får prata om detta, vare sig i politiken, i journalistiken och i den akademiska världen :

(Programmet är indelat i 5 klipp, när det första klippet tar slut, klicka på nästa avsnitt etc.)

Han nämner också något om det ”falska nobelpriset”, nämligen nobelpriset i ekonomi. Som många kanske vet så är nobelpriset i ekonomi inget riktigt nobelpris, och det är tveksamt om ens Alfred Nobel hade velat ha ett sådant, eftersom det finns mycket goda skäl att ifrågasätta huruvida makroekonomiska teorier som ej prövats mot verkligheten verkligen är en vetenskap. Det är mera utav ett vanligt yrke snarare. Men den svenska riksbanken inrättade ett pris ”till minne av Alfred Nobel”, och Journalister har sedan utan vidare benämner ”Nobelpriset i ekonomi”.

För den som inte redan sett den skulle jag också vilja rekommendera Dan Josefssons film Novemberrevolutionen:

(6 Delar)

Sedan kan det också vara intressant att ha sett Johan Norbergs film Överdos som går att se på TV4 Play.

Dags att syna bankbluffen?

Posted in Politik av Robert Wensman på 25 april 2010
Tags:

(följande artikel finns även publicerad på Sourze)

”När man pratar om hur bankerna ibland ägnar sig åt bedrägeri, så ska man vara medveten om att det moderna banksystemet i sig självt är en form av bedrägeri. Det är en del av systemet. Och helt lagligt.” (more…)

Kul med ekonomisk otrygghet?

Posted in Penningreform,Politik av Robert Wensman på 01 april 2010
Tags: ,

Ojämlikhet sägs orsaka ohälsa, men en annan fråga är om ojämlikhet också bidrar till kortsiktighet och ekonomiskt risktagande. Denna fråga borde vara av intresse i en värld ständigt drabbad av nya finanskriser orsakade av spekulation och ekonomisk ansvarslöshet.

Jag skulle vilja väcka en tanke. För inte så länge sedan kom boken Jämlikhetsanden som pekade på ett samband mellan ekonomisk ojämlikhet och ohälsa i ett samhälle. Hypotesen var att i ett samhälle med stor ojämlikhet, så skulle människor bli mer sjuka. Detta debatterades sedan flitigt på landets bloggar.

Jag tänker inte ge mig in i debetten om huruvida detta påstående stämmer eller ej, men det finns en annan fråga som är minst lika angelägen i ljuset av de senaste decenniernas ständigt återkommande finanskriser orsakade av ekonomisk ansvarslöshet och spekulation, nämligen om ökad ojämlikhet kan påverka samhällets risktagande.

Marknadsliberala förespråkare brukar nämligen själv gilla att framhålla detta samband, men då som någonting bra. ”Ojämlika människor vågar” brukar det heta. Tanken är här att människor som lever i fattigdom tar större risker, de flyttar från sin hemort, byter yrke eller rentav startar ett eget företag,  det yttersta adelsmärket i det liberala samhället! Källan för denna fantastiska och saliggörande drivkraft är i detta fall ojämlikheten som sporrar människorna till heroiska stordåd.

Men kan man verkligen bara betrakta risktagandets positiva effekter allena? Finns det inte en överhängande risk att en ökad ojämlikhet i lika hög grad leder till spekulation med värdepapper, att människor försöker hänga med i racet när bostadspriserna stiger, eller att människor helt enkelt spelar bort det lilla sparkapital de har kvar? Man skulle till exempel kunna fundera över om många av de Amerikaner som tog subprimelån, i själva verket såg det som en sista utväg ifrån en allt mer pressad tillvaro? För när människor stirrar fattigdomen i vitögat, finns det inte då en risk att vissa människor tar till drastiska åtgärder?  (more…)

Inget etablerat parti får min röst i år

I torsdags förra veckan skrev jag den här artikeln på nättidningen Sourze angående valet 2010. Detta är mitt avstamp inför valrörelsen, och jag skriver om hur de etablerade partierna inte ens kommer i närheten av mina politiska huvudfrågor som är penningreform, medborgarlön, koldioxidransonering och direktdemokrati.  I frustration stänger jag av TVn när de vanliga partierna har debatt.

(För övrigt hade jag egentligen tänkt att publicera samma artikel här fast med bilder, men eftersom formatet är något annorlunda var jag tvungen att korta ner Sourze artikeln, eftersom långa texter blir för tunga att läsa utan bilder. Vi får se hur jag gör i framtiden när jag publicerar på nättidning.)

Revolution, emot vad?

Posted in Penningreform av Robert Wensman på 10 februari 2010
Tags:

”USA är redo för revolution”

Så uttrycker sig Sarah Palin inför en grupp så kallade ”Tea Party anhängare”. Men eftersom Dagens Nyheter väljer att citera Sarah Palins medialt smaskiga uttalande, utan att någon som helst analys eller bakgrundsinformation, så tänkte jag passa på att fylla i några luckor. Jag kan tänka mig att de flesta av deras läsarkrets inte har någon aning om vad Tea Party rörelsen i USA handlar om.

Tea Party rörelsen är en protest-rörelse emot vad många människor i USA anser är ett oansvarigt slöseri med den federala statens resurser. USAs statslån har under de senaste decennierna skenat på ett häpnadsväckande sätt, och många människor oavsett om de befinner sig till höger eller vänster i politiken, har börjat uppmärksamma detta som ett hot inför framtiden. Filmen I.O.U.S.A. är till exempel en bra dokumentär som beskriver detta problem.  TeaParty rörelsen har även ett kritiskt förhållningssätt till den amerikanska centralbanken Federal Reserve, och har därmed detta gemensamt med EndTheFed rörelsen, som endast arbetar med att kritisera USAs centralbank, tillsammans med den tidigare republikanske presidentkandidaten Ron Paul.

Man kan alltså konstatera, att oavsett vad man tycker om Sarah Palin, så ska man nog inte betrakta hennes senaste utspel som ännu ett exempel på hennes vanliga bombastiska retorik. Det finns många fler än just Sarah Palin som anser att USAs statsskuld är katastrofalt stor, och antagligen var nyhetsankaret Glenn Beck en av de första som började prata i termer om att det kan komma att bli en ”revolution” i USA. (more…)

Vad gör västvärlden?

Ny Teknik skriver idag om hur Kinas snabba tillväxt på miljöteknik oroar Obama. Förra året blev Kina störst i värden på Vindkraft. Året innan blev Kina störst på Solkraft.

Även om man kan säga mycket om det Kinesiska centralstyret, så lyckas de ändå mobilisera resurser till projekt som har betydelse för landet.  Västvärlden tycks däremot sakna handlingskraft, och verkar allt för upptaget av interna problem för att kunna hantera framtiden. De flesta av oss vet nog instinktivt varför det är på det här sättet. Det beror på banksystem som suger ur samhället på energi, på politiker som kohandlar bort långsiktiga målsättningar för att vinna nästa val och på oligarkiska företagsstrukturer där de i toppen tycks allt för fokuserade på sina egna privata intressen. Istället för att utveckla ledarskap inom någon industri, har USA blivit bäst på VD-bonusar.

Det är vår generation som måste börja göra något för att förändra den här trenden, och vi måste börja göra någonting snart! Jag hoppas att jag genom den här bloggen kan ge några idéer om vad västvärlden skulle kunna göra för att skapa ett mer livskraftigt samhälle. För att sammanfatta vad jag anser är viktigt, så är det följande frågor:

  1. Medborgarlön, för att skapa en dynamisk och trygg arbetsmarknad baserad på människors inre drivkraft, snarare än tvång.
  2. Penningreform. Det är orimligt att ett anonymt bankväsende har sådan makt över världen som den har idag. Det sätt som pengar skapas på och lånas ut emot ränta måste upphöra.
  3. Förbättrad demokrati. Det partisystem vi har idag skapar bara ett oligarkiskt partiväsende. För att få in friska idéer i detta system, så behöver det representativa systemet ses över, och kompletteras med en möjlighet för enskilda människor att representera sig själva i riksdagen.
  4. Koldioxidransonering. Det enda sättet att komma till rätta med det som många beskriver som en global uppvärmning är att alla får dra ett lika stort lass i den kampen.

Dessvärre finns det inte ett enda riksdagsparti som driver någon av dessa frågor. Det ser inte bra ut för framtiden. :-(…

Kanske är det bara ”köttberget” som måste flytta på sig innan det kan hända något nytt…

Bulls and bears

Posted in Penningreform,Politik av Robert Wensman på 28 januari 2010
Tags:

Begreppen ”bull market”, respektive ”bear market” brukar användas för att beskriva de olika stadierna av när en spekulationsbubbla blåses upp, respektive när luften går ur den.  Peter Shiff, mannen som förutsåg den senaste finanskrisen och som numera ställer upp i Conneticuts senatval skrev till exempel boken The Little Book of Bull Moves in Bear Markets: How to Keep your Portfolio Up When the Market is Down. Det vill säga hur man tjänar pengar när marknaden går ner. För övrigt så förutspår Peter Shiff att vi bara har sett början på finanskrisen, och att de stimulanspaket som ”räddade” situationen förra året, kommer att bidra till vad många menar är en analkande dollarkollaps om inte låntagandet från centralbankerna hejdas.

Här är en annan film som visar vad som händer när en tjur förirrat sig till helt fel plats:

Tjuren står och stirrar på finporslinet. Vad ska hända?

För att få en tydligare bild av vad som har hänt, och varför Peter Shiff är orolig för dollarns värde, kan det vara värt att ta en titt på den här filmen av Glenn Beck ifrån förra året, men som fortfarande är lika aktuell.

På den positiva sidan så har Obama börjat kräva tillbaka stimulanspengarna ifrån bankerna, så det kanske finns lite hopp än om att hindra inflationen.

Nästa sida »