Idémaskinen


Partipolitiken är ett jävla skämt

(Följande artikel har även publicerats  på source)

”Det här handlar inte om höger eller vänster, det handlar om stagnation eller utveckling. Om att rädda världen eller gå mot vår undergång. Om att använda hjärnan, eller låta oss styras av politikens flockmentalitet.”

För någon månad sedan gick centerns ungdomsförbund ut med sin kampanj ”arbetsmarknaden är ett jävla skämt”. Men frågan är om det inte är våra politiker som är ett jävla skämt.

Jag har inte tittat på en enda stor TV-debatt inför höstens val, och lär nog inte göra det heller. Det lilla jag har sett har varit fullt tillräckligt. Därmed inte sagt att jag är politiskt ointresserad. Jag är tvärtom mycket intresserad av politik, men jag är inte intresserad av den politik som saluförs av gammelmedierna. Nej tack! (more…)

Annonser

Inget etablerat parti får min röst i år

I torsdags förra veckan skrev jag den här artikeln på nättidningen Sourze angående valet 2010. Detta är mitt avstamp inför valrörelsen, och jag skriver om hur de etablerade partierna inte ens kommer i närheten av mina politiska huvudfrågor som är penningreform, medborgarlön, koldioxidransonering och direktdemokrati.  I frustration stänger jag av TVn när de vanliga partierna har debatt.

(För övrigt hade jag egentligen tänkt att publicera samma artikel här fast med bilder, men eftersom formatet är något annorlunda var jag tvungen att korta ner Sourze artikeln, eftersom långa texter blir för tunga att läsa utan bilder. Vi får se hur jag gör i framtiden när jag publicerar på nättidning.)

Naturresursdelning for dummies

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 18 februari 2010
Tags: , ,

Naturresursdelningen som sådan bygger på filosofiska tankar om frihet, men det är kanske inte så lätt att få en helhetsbild över detta politiska system. Jag tänkte därför göra en enkel sammanfattning av hur man skulle kunna röra sig i riktning mot naturresursdelningen, på ett sätt som dessutom harmonierar med dagens realpolitiska verklighet. Det politiska programmet för att göra så innefattar två punkter:

  1. Skatteskifte, från skatt på lönearbete till skatt på användandet av naturresurser.
  2. En övergång från behovsprövat bistånd till medborgarlön.

Svårare än så behöver det inte vara!

Sedan till frågan om detta är en höger eller vänster ideologi? Vissa jag pratat med tycker vid första anblicken att uppdelningen av naturresurser är socialistisk, men jag vill här påminna om att produktionsmedel inte nödvändigtvis är samma sak som naturresurser. En fabrik består av så mycket mer än bara de metaller och mineraler som den är uppbyggd av! Att jag inte heller förespråkar någon skatt på arbete gör att man absolut inte kan betrakta naturresursdelningen som socialistisk. Precis som i svampskogen gäller det att göra en noggrann inspektion innan man drar förhastade slutsatser, annars kan det gå illa!

Samtidigt så har naturresursdelningen en tydlig fördelningspolitisk idé. Utifrån detta skulle man kunna säga att naturresursdelningen är en vänsterliberal ideologi. Eftersom naturresursdelningen inte innehåller förtäckt tvång på samma sätt som socialliberalismen, så skulle jag dessutom vilja påstå att den kanske är den mest renodlade formen av vänsterliberalism man kan tänka sig.

Men eftersom naturresursdelningen inte bygger på vare sig centralstyre eller den sorts solidaritet som traditionell fördelningspolitik inom vänstern utgår ifrån, så finns det även en viss fara med sortera in naturresursdelningen under ”vänsterpolitik”. Om man kallar naturresursdelningen för ”vänster”, så måste man därför vara medveten om att det inte har så mycket med traditionell vänsterpolitik att göra.

Så det säkraste är nog att kalla naturresursdelningen för ”liberal” helt enkelt.  Eller varför inte ”äkta liberalism”? Det finns ju som vi tidigare konstaterat ingen annan (icke-social) liberalism som ger människor rätt till nödvändiga livsförutsättningar. För som Ayn Rand sa (för att bevisa något helt annat) ”Utan rätt till liv, så är inga andra rättigheter möjliga”.

[ Ä K T A   L I B E R A L I S M ]

Två sidor av samma mynt

Posted in Medborgarlön,Politik av Robert Wensman på 12 februari 2010
Tags: , ,

Jag tänkte ägna ett inlägg åt ”min nemesis”, nämligen marknadsliberalismen, även kallad ”nyliberalismen”. Till att börja med gillar jag inte ordet nyliberalism, eftersom en ideologi bara kan vara ny en gång, och också eftersom jag inte ser djuriskt revirtänkande som något nytänkande alls. Nej, därför föredrar jag begreppet marknadsliberalismen kort och gott. Det för tanken till en ideologi som anser att marknaden bör vara fri, men inte nödvändigtvis människan, vilket är passande.

Den naturresursdelning som jag företräder, förhåller sig till marknadsliberalismen, ungefär som Snake Eyes till Storm Shadow, för den som haft nöjet att betrakta det senaste årets ”actionhändelse” G.I. Joe, Rise of Cobra. En vit och en svart ninja i monumental tvekamp. Båda är stöpta i samma form, men har sedan valt att följa två helt skiljda banor. (more…)

Virtuell landreform

Posted in Medborgarlön av Robert Wensman på 12 februari 2010
Tags: , ,

Naturresursdelning är att likna vid en virtuell landreform, där man delar upp värdet av naturresurserna, utan att för den skull dela upp naturresurserna rent fysiskt. Detta har stora likheter med hur aktiebolag fungerar, där ägandet av bolaget är uppdelat, samtidigt som fabrikerna och kontoren alltjämt förblir opåverkade av denna indelning.

Ibland när jag framför mina tankar kring naturresursdelning, så vill många jämföra det med landreform. Landreform har historiskt ofta handlat om att ge tillbaka odlingsmark som tagits i beslag av kolonial-makter, till fattiga bönder.

Även om man kan anse att det finns viss rättvisa i att fattiga ges möjlighet att försörja sig själva utan att vara beroende av storbönder, så väcker begreppet ”landreform” ofta ont blod med tanke på hur vissa landreformer genomförts rent historiskt. Zimbabwes president Robert Mugabe har till exempel chockerat världen med en våldsam jordereform som lett till att många vita jordbrukare mördades. Det plötsliga bytet av ägare, har också i detta fall lamslagit jordbruket då nya ägare tog över jordbruken i all hast, utan vare sig tillräcklig kunskap och resurser för att kunna bedriva ett effektivt jordbruk.

Samtidigt ska man minnas att det finns många mer positiva exempel på jordereform i historien. I Sverige har vi i historien haft en rad så kallade ”skiften”, där jordbruket kunde effektiviseras på olika sätt. Eller till exempel Finlands torparlag 1919 som gav torpare laglig rätt att köpa sitt torp och bli oberoende. Så att utifrån några enstaka våldsamma exempel dra alla former av jodreform över en kam, och göra ordet till ett skällsord vore att förneka vårt lands egen historia. (more…)

Höger eller vänster?

Posted in Politik av Robert Wensman på 11 februari 2010
Tags:

Idag pratar debattörer om höger eller vänster på den politiska kartan, men kan man verkligen förenkla verkligheten på det sättet? När man betratar individualisering av arbete och individualisering av naturresurser som två separata dimensioner, öppnar sig plötsligt en politisk rymd, där det uppenbarar sig nya politiska alternativ.

Människan har en förkärlek för att skapa system för att organisera olika objekt. På medeltiden användes ett system baserat på de fyra elementen, nämligen luft, vatten eld och jord, och utifrån detta kunde man härleda en rad tankar som vi idag skulle betrakta som ”helt tokiga”.

Men vi är inte sämre idag, och använder med stor övertygelse den politiska indelningen höger eller vänster, för att beskriva allt som rör sig på den politiska arenan. Som för att understryka denna trångsynthet, har de stora politiska partierna delat in sig i ett höger och ett vänsterblock.

Men allt fler personer börjar inse att denna skala ger en allt för grovkornig bild av verkligheten. Henrik Sjöholm skrev i december förra året en intressant artikel kring detta på Newsmill.  Henrik Sjöholm menar att man även bör betrakta frihetlighet som en politisk dimension, och att det politiska etablisemanget borde ta hänsyn till detta i sina partistrategiska överläggningar. (more…)